d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Kommunal udviklings- og visionspulje

29. september 2020 - kl.0:33 - af:

frederikshavn_kommune_raadhus_8

Kultur- og Fritidsudvalget skal på dets næste møde den 1. oktober drøfte en visions- og udviklingspulje.

Udvalget besluttede på møde den 6. maj i år at bede om Folkeoplysningsudvalgets input til ansøgningsprocedurer og kriterier for Visionspuljen. Heri indgår bl.a. tanker fra Idrætssamvirket og Frederikshavns Ungdoms Fællesråd.

Udviklingspuljen fordeles i dag af Folkeoplysningsudvalget og er på 143.000 kr. i 2020. Udviklingspuljen er en lovpligtig pulje uden krav til puljens størrelse. Rammerne for puljen er fastsat i gældende Folkeoplysningspolitik.

Visionspuljen er ønsket af Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med omlægningen af tilskudsordningen i Frederikshavn Kommune. Udvalget har tidligere tilkendegivet, at målet med visionspuljen er at understøtte nye visioner på det samlede kultur- og fritidsområde. Kultur- og Fritidsudvalget udmønter denne pulje, dog således at fastsættelsen af overordnede visioner og indsatser sker i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget.

Èn pulje

Center for Kultur og Borgerservice foreslår nu en sammenlægning af de to puljer til én ”Udviklings- og visionspuljen”.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker med Udviklings- og visionspuljen at tilgodese tværgående samarbejder mellem foreningsliv, aktører, netværk og erhvervsliv inden for udvalgets samlede ressortområde. Puljen skal styrke kulturens og folkeoplysningsområdets mulighed for at løfte nye samfundsopgaver og indgå i nye samarbejder. Frederikshavn Kommunes Kultur- og Fritidsvision skal motivere borgere, foreninger og andre aktører til at byde ind med nye idéer og projekter, og der kan søges støtte til disse via denne pulje.

Kultur- og Fritidsvisionen indeholder 4 fokuspunkter: stolthed, fællesskab, frivillighed samt nysgerrighed.

Udviklings- og Visionspuljen støtter udviklingen af kulturområdet og udviklingen af det folkeoplysende område via projekter og aktiviteter, der bygger på én og gerne flere af de 4 fokuspunkter. Alle foreninger, oplysningsforbund, grupper, borgere og aktører fra kultur- og fritidslivet, som er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, kan søge puljen.

Hvad kan puljen støtte?

Puljen kan støtte

  • initiativer og aktiviteter, der ligger ud over det traditionelt folkeoplysende
  • nye samarbejdsformer, netværk og foreningsformer
  • projekter og aktiviteter, der udvikler og støtter Frederikshavn Kommunes kulturliv på kort såvel som på langt sigt og ligger inden for den til enhver tid gældende Kultur- og Fritidsvision
  • projekter og aktiviteter, der udvikler og støtter Frederikshavn Kommunes fritids- og foreningsliv på kort såvel som på langt sigt og ligger inden for den til enhver tid gældende Kultur- og Fritidsvision.

To årlige uddelinger

Der vil kunne ansøges to gange årligt – forår og efterår. Første udlodning forventes i foråret 2021. Ansøgningen vil ligge elektronisk på kommunens hjemmeside.

Forud for mødet indstiller teknik- og kulturdirektøren, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de skitserede kriterier og ansøgningsprocedure for Udviklings- og visionspuljen. Desuden foreslås puljens størrelse fastlagt til 200.000 kr. Det indstilles ligeledes, at udvalget finansierer puljen med det hidtidige beløb fra udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget og det resterende fra Folkeoplysningsudvalgets ramme. Og endelig indstilles det, at første udlodningstidspunkt fastsættes til maj 2021 og derefter to gange årligt med 6 måneders mellemrum.

Tekst: Per Rye

Skriv en kommentar......