d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Enhedslisten er med i budgetforliget 2021

28. september 2020 - kl.18:37 - af:

Enhedslisten

Redaktionen har modtaget dette indlæg fra Carsten Nielsen og Ida Skov, Enhedslisten Frederikshavn-Læsø.

Baggrunden er først og fremmest en mærkbar større bevilling til velfærdsområderne: Børn og unge og socialudvalget.

En af vores første prioriteringer har, siden byrådet besluttede en bevidstløs årlig besparelse på alle udvalg, været, at få fjernet denne igen. Det er ødelæggende for velfærden i en kommune, at der hvert år spares ca. 25 mio på velfærd.  Besparelsen fortsætter året efter sammen med nye 25 mio og så videre. Besparelsen kan næsten udelukkende udmøntes ved færre ansatte inden for velfærdsområderne, altså færre pædagoger, socialrådgivere, lærere, sosu´er o.s.v. Efter 4 år betydet det 100 mio kr. færre til kommunalt ansatte inden for velfærd. Det kan ikke lade sig gøre at drive skoler, børneinstitutioner, og ældrepleje med disse årlige forringelser.

For et par år siden viste det sig meget konkret inden for skoleområdet, hvor det ikke var muligt at finde så stor en besparelse og stadig overholde lovgivningen. De to seneste år, har byrådet da også besluttet, at fjerne 1% besparelsen  for børn og unge, og i år blev besparelsen heldigvis også fjernet fra socialudvalgets budget. Vi håber denne tendens vil fortsætte de kommende år, så vi i stedet kan tale om, hvordan vi kan genoprette serviceniveauet inden for den kommunale velfærd til gavn for personale og borgere. Tilførslen af de 5 millioner til socialudvalget, de 7 millioner til børn og unge og 1 mio til klubber er et lille skridt i genopretningen og et godt signal fra det samlede byråd.

Vi vil gerne hylde den forældrebevægelse, der har kæmpet for bedre normeringer i daginstitutionerne, og håber de vil fortsætte deres arbejde.

Vi kunne godt have ønsket os flere ressourcer til skoleområdet i forhold til klassestørrelser og forberedelsestid til lærerne, men vi er tilfredse med, at man fra byrådets side bevilger penge til de ønsker, som er fremsat af de fire distrikter, samt til transport af skolebørn, og til fortsat at have en integrationsmedarbejder ansat. Også meldinger fra socialdemokraterne om mere decentralisering inden for skoleområdet glæder os, og vi ser frem til et godt samarbejde om det med det samlede byråd.

Det har været afgørende for Enhedslisten, at der blev set velvilligt på vores ønske om klima/natur tiltag i vores kommune. Vi håber biodiversitetspuljen, som foreninger og borgere i 2021 kan søge til klima- og naturprojekter kan fremme udviklingen af aktivisme for klima og natur hos unge og alle andre i vores civilsamfund. Det er nødvendigt at arbejde med klima/miljø i kommunens ledelse, men hvis det skal lykkes at bremse ødelæggelsen af klima og natur, tror vi, at det er ligeså nødvendigt, at alle borgere involverer sig med ideer og initiativer.

Skriv en kommentar......