d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Status og muligheder for byudvikling

24. september 2020 - kl.8:29 - af:

Torvet_600x250

På Plan- og Miljøudvalgets møde den 11. august indledte udvalget drøftelser om den fremtidige byudvikling i Sæby, Skagen og Frederikshavn. Drøftelserne tog udgangspunkt i udviklingsstrategiens tema om byer, der peger på mange centrale elementer for byernes fremtid.

Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes et oplæg om byudvikling set i relation til hver af de tre hovedbyer.

Som opfølgning på denne beslutning blev udvalget den 1. september orienteret om det statslige projekt ”Partnerskab for levende bymidter”, som Frederikshavn Kommune indgår i. I den forbindelse har KL udarbejdet oplægget ”Genstart handelsbyerne” med forslag og anbefalinger til udvikling af bæredygtige byer.

På baggrund af udvalgets hidtidige drøftelser forelægges denne overordnede procesplan for det forestående temaarbejde med byudvikling nu til beslutning i udvalget på udvalgets næste møde den 29. september. Forud for mødet indstiller kommunaldirektøren den overordnede procesplan til beslutning.

Overordnet procesplan

Den overordnede procesplan omfatter:

  • ordinært Plan- og Miljøudvalgsmøde 3. november 2020 med generel gennemgang og præsentation af den igangværende byudvikling i Frederikshavn, Sæby og Skagen. I forbindelse med præsentation og oplæg skitseres henholdsvis udgangspunktet for byudviklingen i byen, men også oplevede udfordringer og nærmere perspektiver i forhold til de fremtidige udviklingstræk
  • inspirationstur for Plan- og Miljøudvalget primo 2021 med besigtigelse af bymidter og byudviklingstendenser i udvalgte kommuner
  • temamøde om byudvikling for Plan- og Miljøudvalget primo 2021. Desuden opfølgning på udvalgets drøftelser og nærmere oplæg til beslutning vedr. lokale initiativer og tiltag.

Tekst: Per Rye

Skriv en kommentar......