d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Er et datacenter ved Sæby Varmeværk en god ide?

19. september 2020 - kl.1:34 - af:

Datacenter_600x250

Der er ønske om at etablere et datacenter ved Sæby Varmeværk. Sæby Varmeværk ligger godt placeret i forhold til at placere et datacenter, idet der i området er stabil strøm, datakabler mod Sverige og et varmeværk, der kan aftage overskudsvarmen. Derfor virker det, som den perfekte placering, men er det nu også det, spørger Sæby Kommune i den foroffentlighedsfase, som netop er indledt, og som varer frem til den 1. oktober.

I den tid har borgerne mulighed for at komme med forslag og idéer. Har du som borger idéer og forslag til forhold, som kommunen bør være opmærksom på i forbindelse med planlægningen af datacentret? Hvilke hensyn bør der tages ved etablering af datacentret? Bemærkninger skal være skriftlige og mærkes sagsnr. GEO2019-03232. Bemærkninger fremsendes pr. mail til tf@frederikshavn.dk. Evt. kan telefon 98 456 121 benyttes.

Digitalisering og IT fylder efterhånden en stor del af vores hverdag. Der er et stadigt stigende behov for bearbejdning og lagring af store datamængder. Dette er en af grundene til, at Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune har besluttet at igangsætte en planlægning for etableringen af et datacenter ved Sæby Varmeværk.

100 % vedvarende energi i 2030

Inden for vækstsporet ”Energi” er målsætningen, at Frederikshavn Kommune skal være 100 % forsynet med vedvarende energi inden 2030. Hvis dette skal kunne lade sig gøre, er det nødvendigt at fokusere på hele energikredsløbet, så der sikres en så bæredygtig produktion og forbrug af energi som muligt.

Dette inkluderer blandt andet udnyttelse af virksomhedernes overskudsvarme. Et datacenter i forbindelse med Sæby Varmeværk betyder, at begge sider af varmepumpen kan udnyttes optimalt, så varmeværket leverer køling til datacentret og datacentrets overskudsvarme leveres til varmeværket.

Et datacenter består af flere bygninger til servere, kontorer, og varmepumper, foruden nødstrømsanlæg i form af dieselgeneratorer samt fritstående køleenheder. Datacentret forventes opført i etaper. Bygningshøjden til datacentret forventes at være op til 20 meter. Arealet hvor datacentret planlægges opført er ca. 46.000 m².

En realisering af datacentret kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Arealet, hvor dette datacenter ønskes opført, indeholder ingen væsentlige natur- og landskabsbindinger mv. Området er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer. Skovbyggelinjen er tidligere blevet ophævet i dele af erhvervsområdet, ligesom fredskovspligten er blevet ophævet af Miljøstyrelsen på et mindre areal inden for planområdet.

Sæby Avis har tidligere skrevet udførligt om planerne for både datacentret, dets muligheder samt om den forestående invitation til, at borgerne kunne komme med deres idéer. Se nedenfor.

Invitation til debat om etablering af datacenter (i avisen 30.8.):
http://www.saebyavis.dk/2020/08/30/invitation-til-debat-om-etablering-af-datacenter/#more-218472

Igangsætning af datacenter på Energivej i Sæby (i avisen 28.8.):
http://www.saebyavis.dk/2020/08/28/igangsaetning-af-datacenter-paa-energivej-i-saeby/#more-218288

Tekst: Per Rye

3 kommentarer til: “Er et datacenter ved Sæby Varmeværk en god ide?”

 1. Karsten Munk den: 19 september - 2020 10:24

  Man bliver kaldt konspirationsteoretiker, nærmest dum, hvis man stiller sig kritisk til klima aktivisters mål og de videnskabelige beviser de lægger til grund.

  Jeg tvivler på klima aktivister og kommunen når målet, og tvivler endnu mere på det får nogen betydning for klimaet.

  Efter min mening handler det her mere om at fremstå som “de gode mennesker” der vil redde verden fra undergang. I løbet af få år har klimaaktivisme bredt sig ud i alle dele af samfundet, fra politikere til erhvervslivet der slås om at være grønnest.

  Jeg nyder naturen med kameraet over skulderen, og selvfølgelig skal vi passe på vores fælles natur, men jeg er nødt til at provokere ved at sige, at opmærksomhed på co2 og klimaforandringer har nået hysteriske højder.

 2. Karsten Munk den: 20 september - 2020 09:43

  I tidl. indlæg “Invitation til debat om etablering af datacenter” står
  ” Et datacenter i forbindelse med Sæby Varmeværk betyder, at begge sider af varmepumpen kan udnyttes optimalt, så varmeværket leverer køling til datacentret og datacentrets overskudsvarme leveres til varmeværket.” og videre

  “En mindre del af solvarmeanlægget nedtages til placering af datacentret. Udnyttelse af overskudsvarmen forventes at levere 60.000 MWh, så en betydeligt større andel bliver dækket med bæredygtig energi.” citat slut

  Man foreslår altså at tage en del af det energiproducerende solvarmeanlæg ned, og erstatte den med overskudsvarme fra datamaskiner.

  Det er fint at udnytte overskudsvarme fra datacenter, men de mange tusind datamaskiner er første led i fødekæden, og hele varmeværket står og falder med at de tilføres strøm. Det lyder som om man har opfundet evighedsmaskinen, noget sådan findes ikke.

  Man kan ikke sælge projektet med lovning på gratis varme fra X-antal datamaskiner – de producerer jo ikke varme ud af den blå luft, så projektmagere skylder os stadig et detaljeret regnskab for energiforbruget. Hvor mange KW skal tilføres datacentret? og er der tilstrækkelig strøm tilgængelig ?

  Det lyder som et lusket projekt, og når man tilmed forventer 7-800.000 elbiler på vejene i løbet af ti år så er der lagt op til kaos på vores energi infrastruktur og samfundsøkonomi.

  Venstrefløjens klimarevolution kommer til at gøre ondt.

 3. Karsten Munk den: 22 september - 2020 09:23

  Tvmidtvest.dk 24. jan 2017 om datacentre, citat :” Energinet.dk forventer et øget elforbrug på cirka fire terawatt-timer (TWH) allerede fra og med 2023. Det vil være en konsekvens af datacentre, som enten er godkendt eller ventes at blive det.
  – Det er ret meget, siger Peter Birch Sørensen, formand for regeringens uafhængige rådgivningsorgan Klimarådet og professor i økonomi på Københavns Universitet.
  – Den registrerede CO2-udledning fra Danmark vil stige, sådan som man normalt opgør den, fordi vi ikke har en 100 procent vedvarende energimålsætning, men kun 50 procent, siger han til Information.” citat slut

  En anden rapport, ing.dk 13. apr 2018 : citat ” Mens it-udstyret generelt står for 95 pct. af datacentrenes elforbrug, så bliver det meget dyrere at nedkøle serverne, hvis det danske sommervejr pludselig for alvor sætter ind.
  Uanset hvad vil etableringen af datacentre have så stor påvirkning på markedet, at både kraft-varmeværker og affaldsforbrændingsanlæg risikerer at skulle tilpasse deres produktion efter den kommende nabo.
  Apple har varslet, at deres datacenter i Viborg vil gå fra et effektforbrug på 7 MW til 30 MW fra 2019 til 2024.” citat slut

  Det er kompliceret stof med mange ukendte.
  Vi ved Danmark pt. ikke er 100% selvforsynende med vedvarende energi, derfor har forhenværende forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt ret i at vi vil se øget udledning af co2, hvor den siddende regering forventer reduktion på 70%.
  Datacentre producerer varme året rundt, lige som der må køles ned året rundt. Det er også en del af kredsløbet der kræver energi.
  Saebyavis spørger om det er en god ide med datacenter i Sæby. Man kan også spørge om vi er villig til at skrue ned for vores energiforbrug? Eller vi hopper på alle de ny smarte løsninger ingeniører lokker os til at bruge.
  Jeg kan selv se om der mangler mælk og brød i køleskabet. Det behøver jeg ikke et intelligent køleskab til at fortælle mig på en app på telefonen. Jo flere app, jo større strømforbrug = hyppigere opladning.
  Så sent som i går så vi opstart af 18 kæmpe landvindmøller. Nogen naboer spises af med et økonomisk hold-kæft bolsje, men de vil fremover leve med ødelagt udsigt og lyd og lys-gener fra møllerne.
  Prisen for grøn omstilling er altså en natur plastret til med kæmpemøller og nedsat livskvalitet for masser af mennesker.

Skriv en kommentar......