d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Nedrivning af ejendom skal give plads for nyt byggeri

7. august 2020 - kl.8:16 - af:

Urmager

Den tidligere ejendom på Torvet i Sæby, hvor Jens Jensen havde ur- og optikerforretning, ønskes nu nedrevet for at skabe plads til opførelse af nyt byggeri med pizzeria i grundplan og lejlighed på 1. sal.

Ejendommen er imidlertid registreret som bevaringsværdig. Plan- og Miljøudvalget skal drøfte ansøgningen om nedrivning og nybyggeri på dets møde den 11. august.

Den del er bygningen, som har været anvendt til erhvervsformål er registreret med en bevaringsværdi i kategorien 4 i kommunens SAVE-register. Ejendommens øvrige bebyggelse, en garage, er ikke bevaringsværdig. Bygninger med høj bevaringsværdi får karakteren 1. Bygninger med lav bevaringsværdi får karakteren 9.

Ansøgningen begrundes med, at bygningen er i meget dårlig stand og gennem årene er ombygget i flere omgange, hvor bl.a. vindues- og dørpartier er skiftet, så der kun er to ældre elementer tilbage. I stedet ønskes opført nyt traditionelt byggeri i 2½ etage for erhverv i stueetagen og bolig i overetagen.

Ansøgningen har været annonceret på kommunens hjemmeside, og der er udsendt diverse høringsbreve.

Sæby og Omegns bevaringsforening svarer på den baggrund: ”Bevaringsforeningen kan bestemt ikke anbefale, at nævnte ejendom nedrives.”

Udokumenterede påstande
Bevaringsforeningen påpeger endvidere, at det i ansøgningen anføres, at ejendommen er i ”meget dårlig stand”. Det er efter foreningens opfattelse en udokumenteret påstand.

Som argument for nedrivningen anføres også ”manglende fundament”. Mange af husene i Sæbys gamle bydel, der endnu ikke er total renoverede, har ikke noget fundament og har ikke haft det i mere end hundrede år. Altså heller ikke noget argument for en nedrivning.

Sæby og Omegns Bevaringsforening lægger i sin kommentar vægt på, at der i dag ikke er mange huse tilbage i Sæbys gamle bydel, der er rimelig autentiske. Derfor vil det efter foreningens opfattelse være en rigtig dårlig idé at nedrive denne ejendom. Bevaringsforeningen har intet imod, at der bygges til på bagsiden, men forhuset bør bevares, og eventuelle uheldige elementer af nyere karakter kan passende føres tilbage til oprindelig arkitektur og materialer. Det vil uden tvivl også øge ejendommens værdi, understreges det.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at der ikke nedlægges forbud efter Planlovens § 14 mod nedrivning af bygningen.

Pizzeria og lejlighed
Et efterfølgende punkt på Plan- og Miljøudvalgets møde drejer sig om en ansøgning, der vedrører opførelse af ny ejendom på Vestergade 19. Punktet er afhængig af en tilladelse til nedrivning.

Her indstiller kommunaldirektøren, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at der gives tilladelse til det ansøgte projekt med nyt byggeri i 2 ½ etage.

Det nye byggeri indrettes med én erhvervsenhed (pizzeria) i stueplan og én bolig på 1. sal. Tagetagen indrettes med mulighed for senere udnyttelse og udvidelse af boligen på 1. sal.

Ejendommen er omfattet af en lokalplan fra 1992 for centerområdet i Sæby. Lokalplanen har bl.a. til formål at fastholde byens traditionelle købstadskarakter, men skal samtidig også sikre, at bykernen kan udvides og udbygges i overensstemmelse med kravene til et bycenter.

I henhold til lokalplanen skal nybyggeri i området udføres som sluttet bebyggelse i mindst 2 ½ etage og max. 3 ½ etage med en max. bygningshøjde på 13,50 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 250 %.

Det ansøgte byggeri udføres som sluttet bebyggelse i 2 ½ etage i overensstemmelse med lokalplanens retningslinjer, og bygningen opføres med en totalhøjde på ca. 10 m og facadehøjde på ca. 6,2 m mod Vestergade. Byggeriet udføres med pudsede facader og rødt tegltag.

Der er i forbindelse med partshøring af 2 naboejendomme ikke kommet indsigelser mod projektet.

Tekst: Per Rye

3 kommentarer til: “Nedrivning af ejendom skal give plads for nyt byggeri”

 1. sus den: 7 august - 2020 09:06

  … Ikke endnu en pizza restuarant… :-(

 2. Karsten Munk den: 7 august - 2020 14:35

  Sæby må ikke ende lige som Vejle, hvor alt rives ned og erstattes af grimt højhusbyggeri. Ejendommen her passer ind i bybilledet og burde kunne moderniseres, evt føres tilbage til gammel stil, som også foreslås i artiklen.

  Til sidst, er der brug for flere pizzaria spisesteder i Sæby, når flere forretninger af samme type er lukket inden for kort tid

 3. Per Jantzen den: 7 august - 2020 17:53

  Vi har Pizzaria`er nok i Sæby.

  Var det ikke bedre at rive det helt ned og lave en passage ned til åen med buske og træer samt nogle skulpturer eller noget vandkunst for bedre at binde byen sammen.

  Hvis der endelig skal bygges, så lave det i stilen som passer til sæby.

Skriv en kommentar......