d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Ikke yderligere økonomi til kystsikring syd for Sæby

6. august 2020 - kl.8:39 - af:

sydstrand

En initiativgruppe af borgere på kyststrækningen syd for Sæby Havn har i en årrække arbejdet på at få realiseret et kystbeskyttelsesprojekt på strækningen.

Teknisk Udvalg har den 8. juni 2020 besluttet, at Frederikshavn Kommune ikke vil bidrage yderligere økonomisk til et kystbeskyttelsesprojekt ved Sæby Syd, end hvad der svarer til hidtidig praksis.

Med baggrund i denne beslutning har initiativgruppen nu over for kommunen oplyst, at den ønsker sagsbehandlingsprocessen og dermed projektet afsluttet.

Sagen er på som dagsordenspunkt på næste møde i Teknisk Udvalg den 10. august. Forud for mødet indstiller kommunaldirektøren, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......