d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Ønsker badebro ved Sæby Søbad forlænget

2. august 2020 - kl.17:34 - af:

Badebro_søbad_600x250

Frederikshavn Kommune har modtaget ansøgning om forlængelse af en badebro ved Sæby Søbad. Den allerede eksisterende badebro er 20 meter; den ønskes forlænget, så den bliver 40 meter lang.

Ansøgningen er offentliggjort på kommunens hjemmeside, fordi det vurderes, at placeringen har almindelig offentlig interesse. Inden kommunen træffer afgørelse i sagen, er det muligt at afgive høringssvar frem til den 28. august.

Efter høringsperioden træffer afgørelse efter §2 i bekendtgørelsen om bade- og bådebroer af 12. marts 2007.

Link til hjemmesiden:https://frederikshavn.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/forlaengelse-af-badebro-9300-saeby/

Her kan ses tegninger af nuværende badebro og den ønskede forlængelse samt tidligere tilladelse til etablering af badebro: https://frederikshavn.dk/media/12806/tidligere-tilladelse-til-etablering-af-badebro.pdf

Tekst: Per Rye

Skriv en kommentar......