d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Ældrerådet og Handicaprådet mødes den 10. august

25. juli 2020 - kl.18:13 - af:

hand-in-hand-1686811_1920

Ældrerådet og Handicaprådet tager hul på møderne i andet halvår, når de to udvalg hver for sig holder møde den 10. august henholdsvis kl. 9 og kl. 13,30.

Ældrerådet får bl.a. en orientering om tværgående borgerindsatser mod ensomhed i Coronaperioden – for særligt sårbare. Endvidere lægges der op til en status og en uformel dialog vedr. påvirkning af ældreområdet gennem de sidste måneder med Covid-19 smittefare.

Et punkt på mødet vil sættes fokus på ændring af kvalitetsstandard for ny kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg. Udvalget får endvidere en orientering om evaluering og status på projekt Ung Musik på plejecentrene. Center for Sundhed og Pleje har tidligere fået bevilliget 27.420 kr. i puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til projektet ”Ung musik på Plejecentre” i 2019, men på grund af corona-nedlukning er det indtil nu kun lykkedes at afvikle 15 koncerter. Man forsøger nu at ”strække” puljemidlerne.

Ældrerådet drøfter desuden en høring af praksisplan for almen praksis. Regionens Praksisplanudvalg skal i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis. Den udgør en del af regionens sundhedsplan. Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger. Den fælles vision for både Sundhedsaftalen og praksisplanen er, at nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.

Handicaprådet vil bl.a. se på en række områder, som er tilsendt fra Tilgængelighedsudvalget, og førnævnte praksisplan bliver også et punkt på Handicaprådets dagsorden. Det samme gælder en ændring af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg og en orientering om tværgående borgerindsatser mod ensomhed i Coronaperioden – for særligt sårbare.

Tekst: Per Rye

Skriv en kommentar......