d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Grøn affaldssektor i 2030 via politisk aftale

1. juli 2020 - kl.14:44 - af:

affaldsspande

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har for nylig indgået en aftale om en klimaneutral affaldssektor i Danmark i 2030 med langt mere genanvendelse og langt mindre forbrænding. Aftalen vil til den tid føre til en reduktion på cirka 0,7 millioner tons af Danmarks udledning af drivhusgasser. Det svarer til at fjerne 280.000 diesel- og benzinbiler fra vejene.

Danskerne kan se frem til at skulle sortere og genanvende mere affald, og landets forbrændingsanlæg skal importere og forbrænde markant mindre. Det er nogle af hovedpunkterne i en ny aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance samt Alternativet.

Dermed er vejen banet for markante CO2-reduktioner og nye erhvervsmuligheder inden for cirkulær økonomi. Aftalen er den første delaftale, der skal indgå i en samlet klimahandlingsplan.

– Vi sætter nu gang i en meget tiltrængt grøn omstilling af affaldssektoren. I 15 år har man forsøgt at løse forbrændingsproblemet, men uden held. Nu skal det være slut med at importere plastikaffald fra udlandet for at fylde tomme ovne op og futte det af på klimaets bekostning. Med aftalen øger vi genanvendelsen og mindsker forbrændingen. Det vil gøre en markant forskel for klimaet, udtaler miljøminister Lea Wermelin.

Kedelig europarekord
I dag har Danmark en kedelig europarekord, når det kommer til mængden af affald pr. indbygger. Hver dansker producerer årligt ca. 800 kg husholdningslignende affald. Alligevel importerer vi plastikholdigt affald fra udlandet for at fylde forbrændingsanlæg op. Med den nye aftale vendes udviklingen, og Danmark får et klart mål om, at 80 pct. af plastikaffaldet skal være fjernet fra forbrændingsovnene i 2030.

– Vi tager nu et stort skridt mod at få genanvendt mere plastik i stedet for, at det ender i naturen eller går op i røg i forbrændingsanlæggene og udleder CO2. Det har der været tilløb til i årtier, men nu har vi en konkret aftale om, at vi skal sortere mere af vores affald. Det kommer til at kræve noget af os alle sammen, og på den måde er vi alle med til at gøre en forskel for vores klima, natur og miljø. Samtidig giver det nye grønne arbejdspladser herhjemme, siger miljøminister Lea Wermelin.

Med aftalen får danske genanvendelsesvirksomheder bedre adgang til det affald, der kan genanvendes. Det skal understøtte, at virksomhederne kan investere i og udvikle fremtidens grønne teknologier til genanvendelse. Danmark skal gå fra at halte bagud til at være verdensførende, når det handler om at genanvende.

Knap 1/3 af alt det danske affald går op i røg i vores forbrændingsanlæg. Hver dansker smider årligt ca. 800 kg husholdningslignende affald i skraldespanden, og vi ligger langt over gennemsnittet i EU, som er ca. 490 kg. Vi har 23 forbrændingsanlæg i Danmark. I 2016 var der en samlet overkapacitet i forbrændingssektoren på op mod 700.000 tons.

Strømlinet affaldssortering
Med aftalen sætter aftaleparterne en vision om, at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030, og 80 % af den danske plast skal være udsorteret fra forbrændingen i 2030.

Der lægges op til en øget og langt mere strømlinet affaldssortering. Danskerne skal sortere affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen uanset hvilken kommune, de bor i. Det betyder, at der skal sorteres 10 typer af affald ved alle husstande i Danmark, og at sorteringen skal følge de samme sorteringsguidelines og med brug af de samme affaldspiktogrammer.

Der indføres krav om 60 % reel genanvendelse af indsamlet plastikaffald, sektorsamarbejder med restaurationsbranchen, landbrugs- og byggesektoren, og i den nationale implementering af udvidet producentansvar for emballage skal producenter have økonomisk incitament til at designe emballager, der kan genanvendes.

Avisen erfarer eksempelvis, at der i dele af København gratis kan bestilles miljørigtige affaldsposer, som leveres med renovationen for at undgå for stort brug af ”forkerte” plastposer. I Odense har hver husholdning i dag 2 affaldsvogne; en, som vi kender den i Frederikshavn Kommune med to rum til madaffald og restaffald og en anden beholder med 2 rum – dels til papir og småt pap og dels til glas og metal.

Avisen har også haft kontakt til Forsyningen i Frederikshavn Kommune. Her svarer formanden Erik Kyed Trolle (A): ”Når vi i Frederikshavn Forsyning får drøftet, hvilken fremgangsmåde vi vil anbefale, vil vi udsende nærmere besked herom. Der foregår i øjeblikket forhandlinger, hvor vi mener, det er klogest, at de bør afsluttes, før vi foretager de fornødne skridt og ikke mindst investeringer.”

Link til flere politiske udtalelser og beskrivelser af aftalen:
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/bred-politisk-aftale-sikrer-groen-affaldssektor-i-2030/

Tekst: Per Rye

 

 

 

 

Skriv en kommentar......