d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Lokalplan for udvidelse af vaskeriet Neptun i Dybvad

29. juni 2020 - kl.11:21 - af:

dybvad1_600x250

Vaskeriet Neptun har brug for mere plads, primært mere lagerplads. Vaskeriet ønsker derfor at udvide eksisterende faciliteter på Falkevej i Dybvad.

Frederikshavn Kommunens Økonomiudvalg har den 17. juni vedtaget endelig lokalplan og kommuneplantillæg for en udvidelse af vaskeriet Neptun i Dybvad.

De vedtagne planer omfatter området ved Badskærvej, Falkevej og Ålborgvej. Planerne muliggør, at området kan anvendes til erhvervsformål for virksomheder i virksomhedsklasse 2-4, samt at eksisterende boligbebyggelse kan opretholdes. Nye boliger kan ikke etableres i området.

Ved etablering af erhverv skal der etableres den nødvendige støjafskærmning i forhold til de omkringliggende bygninger. De eksisterende træer ved Ålborgvej skal bevares, ligesom der skal suppleres med træer af samme art på strækningen. Langs Badskærvej skal etableres beplantning som beplantningsbælte eller som enkelt stående træer.

Link til
https://frederikshavn.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/erhvervsomraade-ved-badskaervej-dybvad/

Link til lokalplanen i pdf-udgave:
https://dokument.plandata.dk/20_9713779_1592480669142.pdf

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......