d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Ib Thomsen stopper som formand for Lyngsaa Boldklub

29. juni 2020 - kl.14:32 - af:

IMG_0701_600x250

På lørdagens generalforsamling valgte formand Ib Thomsen at forlade sin post af personlige årsager.

Han kom i sin beretning ind på det sportslige, hvor man igen havde fået fodbolden i gang, da man hyrede Mogens Sørensen Aså som træner. De meldte et hold med i serie 6, som i foråret spillede sig op i serie 5.

Klubbens arrangementer i årets løb var alle en stor succes, når man lige ser bort fra deres sommerfest, som kom ud med et underskud på ca. 21.000 kr, grundet aflysning pga. corona.

Alt i alt må man sige, det har været et godt år for Lyngsaa Boldklub. Økonomisk kom de ud af regnskabsåret med et beskedent overskud på 184 kr.

Til sidst takkede Ib Thomsen alle, som havde hjulpet klubben i årets løb, uden deres hjælp var det ikke gået.

Tak til sponsorer
Tak til Lyngsaa Pentanqueklub som bruger klubhuset til træning og kamp

Tak til Stennæs Blæserne som bruger klubhuset til deres ugentlige sammenspil

Tak til Lyngsaa Borgerforening for et godt samarbejde

Der var også en følelsesladet tak til resten af bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde, og Ib Thomsen sagde, hvis det havde kunnet lade sig gøre, var han fortsat som formand.

Under eventuelt takkede Ib Thomsen ligeledes, revisor Søren Rasmussen og kasserer Tommy Larsen for deres arbejde.

Derefter takkede Tommy Larsen, Ib Thomsen for hans store indsats gennem årene.

Den nye bestyrelse
Formand Tommy Larsen

Næstformand René Madsen

Sekretær Line Stær

Bestyrelsesmedlem Casper Schrøder

Bestyrelsesmedlem Mette Søndergaard

Skriv en kommentar......