d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Lukning af turistbureauer var en enig bestyrelsesbeslutning

23. juni 2020 - kl.11:43 - af:

Ulla-Mosich_D4_5628

Den 30. april udsendte Turisthus Nord information til medlemmer, turisterhverv og lokalpressen om at bestyrelsen havde beslutte at afvikle den fysiske turistservice med øjeblikkelig virkning.

Turistforeningen Turisthus Nord ville rigtig gerne være fortsat med at servicere områdets turister gennem de populære bemandede turistkontorer. Det er politiske beslutninger, som er baggrunden for, at turistkontorerne i Sæby, Frederikshavn og Skagen er lukkede.

Overordnet set ønskede den forrige Regering en ny struktur med 15-25 nye turistdestinationer på landsplan mod ca. 80 i dag. Det førte til, at Frederikshavn Kommune søgte samarbejde med Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner. Beslutningen blev her i foråret 2020 ført ud i livet af Frederikshavns byråd, hvor Venstre dog stemte imod. Flertallet besluttede at tilslutte sig Destination Nord sammen med Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner og dermed at opsige den hidtidige aftale med den lokale turistforening Turisthus Nord med udgangen af 2020. Regeringens nye lov og byrådets beslutning betyder, at det fra 2021 er Destination Nord, der skal stå for turistservice i de samarbejdende kommuner.

-Det er vi naturligvis rigtig kede af, for vi ville gerne være fortsat med det høje serviceniveau sammen med vores dygtige medarbejdere. I en stor landsdækkende undersøgelse blev Skagen kåret som byen med den bedste turistservice, og Sæby kom ind på andenpladsen. Det er vi i turistforeningen rigtig stolte af, og vi synes, at vores medarbejdere, som også omfatter det store korps af meget engagerede og dygtige lokale guider, gør det flot sammen med erhvervet.

Hvorfor lukker turistbureauerne så nu – og ikke først senere?
Da regeringen som følge af Covid-19 i marts lukkede landet ned, og der ikke var udsigt til at der kunne komme udenlandske gæster til Danmark før august måned, tog vi i bestyrelsen en beslutning med udgangspunkt i to overordnede opgaver:

Vi skal sikre foreningens økonomi – og det gør vi ved at opsige lejemålene så hurtigt som muligt og tilpasse driften til en ny, usikker situation.  Vi må spare på pengene, og afvikling af lejemål, herunder to bekostelige fredede bygninger, leasingkontrakter og langfristede opsigelsesvarsler koster. Hvis vi som bestyrelse først efter højsæsonen eller fra årsskiftet begyndte af afvikle, ville udgifterne blive uoverskuelige og kræve al vores kapital. Det kan vi som ansvarlig bestyrelse ikke sidde overhørig.

Et andet vigtige aspekt af Turisthus Nords arbejde er dels at tiltrække samt servicere de gæster, der kommer til området. Forudsætningen for, at der er nogen at servicere med rådgivning er, at der er gæster på vores hoteller, på campingpladserne, på restauranterne og cafeerne, museerne, attraktionerne og så videre. Vi besluttede derfor at sætte en stor markedsføringskampagne i gang for at få vores del af det danske marked – kampagnen er finansieret med bidrag fra banker, fonde, erhvervsforeninger, handelsstandsforeninger, Frederikshavn Kommune samt Turisthus Nord. Det betyder, at vi kan have turbo på markedsføringen af vores kommune i resten året, så vi i fællesskab kan forsøge at minimere tabene ved mistet omsætning i den vigtige forsæson i april, maj og juni og forhåbentlig fastholde nogle arbejdspladser i vores erhverv.

Vi ville utroligt gerne have fortsat med den fysiske turistinformation – men situationen har gjort, at vi som bestyrelse har måttet overveje meget nøje, hvor vi bruger pengene. Skal vi være med til at sætte Frederikshavn Kommune på landkortet med intensiv markedsføring – eller skal vi bevare de fysiske bureauer. Vi har valgt det første, og det står vi som bestyrelse på mål for.

På linket her kan man se alle de platforme vi servicerer vores gæster på:

https://us7.campaign-archive.com/?e=&u=7202acccff263a1705fd955d0&id=b911b958fd

Selv efter afviklingen af de fysiske kontorer kommer turistforeningen formentlig ud af 2020 med et underskud. Men Turistforeningen Turisthus Nord fortsætter også uden aftalen med Frederikshavn Kommunen sit lokale arbejde med at servicere medlemmerne og det lokale turisterhverv med markedsføring, guideservice og i fremtiden med en endnu stærkere erhvervspolitisk røst.

Vi synes ikke at situation er ideel, men som det fremgår af ovenstående, er vi tvunget til at tage nogle valg.

 

2 kommentarer til: “Lukning af turistbureauer var en enig bestyrelsesbeslutning”

 1. Karsten Munk den: 25 juni - 2020 09:49

  En by uden fysiske butikker er en død by.
  Selv før corona måtte alle små byer slås med storcentre og nethandel.
  Nogen har klaret sig igennem med nye ideer til at holde på kunderne, men det viser også hvor vigtig det er at støtte lokale fysiske butikker.

  Det er en skam, at Sæby ikke kan beholde turistbureauet, et hus med personlig betjening. Det er vel ikke kun turister på kort besøg i byen der har gavn af et fysisk turistkontor, jeg forestiller mig også at tilflyttere kan bruge stedet, hvis man kommer langvejs fra og skal lære et nyt sted at kende.

 2. Dennis Albertsen den: 28 juni - 2020 19:45

  Ja det under mig desvære ikke ret meget.
  Men et er sikkert JER i vores såkaldte byråd der valgte at stemme for at ned ligge turist kontorene.
  Jeg håber at vi vælger husker jer for det, for i skal IKKE have så meget som en stemme men der imod et lods et vist sted 🤬🤬 føj !

Skriv en kommentar......