d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Ændringer i Byrådet og tilhørende udvalg

23. juni 2020 - kl.8:34 - af:

byraadet_logo_1_600x250

Kasper Sulbæk Lau har fået nyt arbejde, som betyder, at han fra den 30. juni ikke længere kan sidde i Byrådet for Frederikshavn Kommune.

Byrådet skal derfor på rådets næste møde den 24. juni forholde sig til hans udtræden og indkaldelse af et nyt medlem. Samtidig skal Byrådet tage stilling til forskellige omrokeringer i de politiske udvalg.

Kasper Lau er valgt for Dansk Folkeparti. Partiet har også indvalgt Flemming Rasmussen. 1. suppleant er Lars Oldager, Sæby, der i en tidligere periode har haft sæde i Byrådet. Men siden seneste kommunalvalg har Lars Oldager forladt DF og skiftet til Socialdemokratiet. Derfor indtræder Lars Oldager som nyt medlem af Socialdemokratiets byrådsgruppe, som dermed konsoliderer sit mandattal til 19, mens DF mister det ene af sine 2 mandater.

Flemming Rasmussen indtræder på Kasper Laus plads i Sundhedsudvalget og Socialudvalget.

Socialdemokratiets byrådsgruppe anmoder om følgende ændringer i byrådsmedlemmernes placering i udvalg og bestyrelser gældende fra 1. juli 2020 frem til 31. december 2021: Erik Kyed Trolle udtræder af Børne- og Ungdomsudvalget og i stedet indtræder Lars Oldager. Karl Falden udtræder af bestyrelsen for Den selvejende institution Østervrå Idræts- og Kulturcenter, hvor Lars Oldager indtræder. Det samme gælder bestyrelsen for Sundhedshus Sæby I/S, hvor Karl Falden udtræder, og Lars Oldager indtræder.

Også i Bevillingsnævnet sker der ændringer. Her udtræder byrådsmedlem Flemming Rasmussen pr. 24. juni og erstattes af Carsten B Sørensen. Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger, godkender bestyrere og giver tilladelse til udvidet åbningstid til restaurationer. Bevillingsnævnet består af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af et Bevillingsnævn.

Tekst: Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......