d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Birgit S. Hansen: Økonomiaftalen er på plads

30. maj 2020 - kl.15:27 - af:

birgit_s_hansen_4_600x250

Der er indgået en økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen.

Det er en “rugbrødsaftale”, men det er et relativt godt rugbrød.

Det kan lyde lidt kedeligt, men vigtigt for Frederikshavn Kommune – det er det.

Hvert år indgår kommunerne og regeringen en økonomiaftale for det kommende år. Kommunerne forhandler aftalen med regeringen sammen gennem KL.

Aftalen for 2021 har vi netop landet.

Hovedelementerne er, hvor meget kommunerne kan bruge på og får til brug for service til borgerne og til anlæg, som er byggerier, bygningsvedligehold osv..

I økonomiaftalen aftales også indsatsområder, som kommunerne og regeringen kan blive enige om at prioritere og finansiere. Derudover er der en del tekst omkring hensigter og retninger. Lad mig nævne to meget forskellige eksempler på retning beskrevet med ord i denne aftale: der skal laves en ti årig psykiatriplan og et andet eksempel er, at der fra næste skoleår skal være røgfri skoletid.

Der er også aftaler og sanktioner i forhold til skat beskrevet i aftalen.

Kommunens indtægter kommer via skatteindtægter og via tilskud og udligning.

Det er de to sidst nævnte, staten er inde over.

Dette års aftale kalder vi i KLs bestyrelse en rugbrødsaftale, fordi den rækker til kompensation for udgifter i Coronasituationen, der hvor kommunerne har haft øgede udgifter pga. Corona krisen, og fordi aftalen giver plads til øgede investeringer i fysiske rammer. Derudover får kommunerne flere penge til at følge med, når antallet af ældre og borgere med fysiske og psykiske problemer vokser. Det der kaldes demografi.

Samlet set en anstændig aftale med mulighed for at køre ligeud – ikke en skrabet model ej heller en “gaveaftale”.

Hvad aftalen konkret betyder for Frederikshavn Kommune i kroner og ører, ved vi først, når aftalen er udmøntet på kommune niveau, og statslige tilskud og puljeordninger er fordelt. Det er omkring september. Og så er der jo også den nye udligningsmodel, hvor Frederikshavn Kommune ser ud til at have lidt fordel. Effekten af den nye udligningsmodel har staten ikke konkret udregnet for næste år endnu.

Mens vi venter på konkret udmøntning af aftalerne med staten, ja så forbereder vi/byrådet os alt det, vi kan med bagrund i de på nuværende tidspunkt kendte tal. Ja vi lever/driver kommunen som, vi har råd til. Det er ansvarligt.

Budgettet for 2021 for Frederikshavn Kommune skal byrådet have klart i oktober. Det skal vi gerne i samarbejde – for kommunens skyld, og fordi vi på den måde får det bedste ud af de penge, vi har at gøre med. Jeg glæder mig trods ubekendte faktorer til at indbyde byrådets partier til samarbejde om næste års budget.

For interesserede kan økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen læses her:

https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf

 

Skriv en kommentar......