d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Nyt kommunalt gaderegulativ

26. marts 2020 - kl.13:34 - af:

kopogkandegroennegade2_600x250

Teknisk Udvalg bliver det første udvalg til at afholde udvalgsmøde som telefonmøde. Det sker, når politikerne ”mødes” via et telefonmøde den 30. marts. Udvalgets medlemmer vil få udsendt mail, der gør rede for, hvorledes mødet rent praktisk kommer til at foregå.

Et af punkterne på dagsordenen drejer sig om et nyt gaderegulativ for Frederikshavn Kommune. Gaderegulativ 2020 for Frederikshavn Kommune  er udarbejdet for at fastsætte tidssvarende bestemmelser for brugen af gågaderne. Gaderegulativet erstatter det tidligere gaderegulativ ”Regulativ for gader, veje, torve og pladser” fra 2012.

Gaderegulativet er delt op i to dele. Del 1 indeholder overordnede og rammestyrende bestemmelser for benyttelse af omfattede handelsgader i henholdsvis Frederikshavn, Skagen og Sæby. Del 1 beskriver retningslinjer og bestemmelser for administrationen af gaderegulativets områder og skal derfor godkendes politisk.

Del 2 fastsætter stedspecifikke bestemmelser for hvert af disse områder. Del 2 er udarbejdet i samarbejde med de lokale gadeforeninger og vil være udgangspunkt for udarbejdelse af lokale samarbejdsaftaler. Del 2 er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i del 1 og kan hen ad vejen justeres administrativt.

Som særlige interessenter nævnes Teknisk Udvalg, Frederikshavn Kommune, Handels- og virksomhedsforeningen FREDERIK, Turisthus Nord, Skagen Handelstandsforening, Sæby Handelsstandsforening, Sæby Centrum AMBA.

Opdeling i zoner
Regulativet indeholder en opdeling i erhvervszone, kulturzone og færdselszone.

Erhvervszonen har til formål at varetage erhvervsmæssig betjening af gågadens publikum. Der kan f.eks. foregå udstillinger, udeservering, skiltning o. lign. Placeringen er ud for butiksfacaden. Skilte må maksimalt være 120 cm høje og 60 cm brede.

Kulturzonen vedrører kultur og adgang til offentlige byrum og kan anvendes til ophold, midlertidige arrangementer og underholdning osv. Det vil typisk være torve, scener og større pladser. Opstilling af scener og telt kan kræve en byggetilladelse fra kommunen.

Færdselszonen skal sikre fremkommelighed og tilgængelighed. Anvendelsen gælder gående og varelevering, og placeringen vil typisk være midten af gaden.

I Sæby gælder regulativet for Vestergade, Grønnegade, Torvet og Krystalgade. I Skagen angår det Sankt Laurentiivej, Havnegade og Skråvej, mens det i Frederikshavn drejer sig om Danmarksgade, Kirkepladsen, Rimmensgade, en del af Søndergade og nærliggende veje.

Teknisk Udvalg består af Karsten Thomsen (A), som er formand, og af Flemming Rasmussen (DF), Karl Falden (A), Kenneth Bergen (A), Helle Skovgaard Mortensen (A), Bent H. Pedersen (A) samt Jens Borup(V).

Link til hele gaderegulativet, oversigtskort og diverse opdelte zoner. Scroll til side 18 og frem:
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Teknisk%20Udvalg%202018-2021&date=30-03-2020%2016.30%20-%2020.30&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......