d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Birgit S. Hansen: Corona situationen koster kassen

24. marts 2020 - kl.15:21 - af:

byraadet_birgit_s_hansen kopier

Dette indlæg handler ikke om det vigtigste i denne krise, nemlig at Coronavirus koster menneskeliv, indlæggelser og syge borgere. Indlægget handler om opgavefordeling og penge.

Et enigt Folketing har vedtaget flere hjælpepakker til erhvervslivet. Det er godt og helt nødvendigt.
Jeg er blevet spurgt: hvilke lokale hjælpepakker vil kommunen lave til erhvervet? Godt spørgsmål. Svaret kommer kort og klart: ingen aktuelt.
Lad mig uddybe. Kommunerne skal i denne ekstraordinære situation sikre kernekommunale opgaver udført såsom nødpasning, ældrepleje, bemanding i bofællesskaber og meget, meget mere. Det er vores første og absolut væsentligste prioritet.

Vi varetager også aktuelt opgaven i forhold til ekstraordinært flere arbejdsløse som konsekvens af Coronasituationen.
Vi har ikke overblik over, hvad denne særlige drift koster kommunen.

Vi ved dog, at staten beder kommunernes notere udgifter, og der vil blive et efterspil om kommunal økonomi, hvor staten forhåbentligt vil holde hånden under kommunerne.

Hjælpepakker til erhvervslivet i denne tid er statens og regeringens ansvar. Det er godt. De har en robust økonomi til det, og de har den nødvendige lovgivningshjemmel.

Nogle kommuner følger sig kaldet til nu at melde ud, at de finder penge til lokale erhvervspakker. Det gør vi ikke. Vi har ikke overblikket over, hvorvidt vi har råd. Efter mine mening, er det ikke en lokal kommunal opgave i denne ekstraordinære situation. Den opgave har regeringen heldigvis påtaget sig. Lad mig minde om, at Frederikshavn Kommune heldigvis og med stolthed har sat ca. 16 mio. af i år til aktiviteter og kontrakter med f.eks. erhvervet, turisterhvervet, maritim klynge.
Vi prioriterer og kender betydningen af erhvervet.

Vi kan absolut ikke leve som kommune/område uden butikker, virksomheder, kultur og fritidstilbud, som jo også bløder i disse tider. Men vi må sætte vores lid til, at staten tager denne opgave i det akutte forløb. Når det her er ovre, er vi også parate til i Frederikshavn Kommune at se på, hvordan vi sammen med handelsliv, erhverv m.fl. kommer videre. Men jeg vil advare imod at love, at kommune kan alt muligt, som ikke er kommunens kerneopgave. Det kan vi ikke, og det må vi ikke. I kender vores økonomiske vilkår. Nu skal vi koncentrere os om kommunale opgaver, og om at få økonomien til at række til alt det, der følger med.

I denne situation, vi står i, skal vi være der for de svageste af vores medborgere.

Til slut: Igen skal lyde en opfordring:
Handl lokalt. Også når det her forhåbentligt er ovre.
Køb Takeaway.
Få lavet noget af det, I har planer om at få håndværkere til – fremryk investeringer. Det arbejder kommunen også med, ligesom vi har fremrykket betalinger til arbejder udført for kommunen.

Byrådet skal først og fremmest sikre kernekommunale opgaver udføres – også i en krisetid – og passe på, at økonomien holder.
Vi skal som kommune støtte handel, butikker, virksomheder, kultur og fritidstilbud, men ikke før vi har overblik over økonomien.

Det er ansvarlighed.

Skriv en kommentar......