d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Udvidelse af Sæby Havn næsten klar til at kunne starte

26. februar 2020 - kl.14:15 - af:

Sæby Havn_NY

Kystdirektoratet har den 20. februar fremsendt udkast til tilladelse om udvidelse af Sæby Lystbådehavn. Teknisk Udvalg får en status om udvidelsen og arbejdet hermed på udvalgets kommende møde den 2. marts.

Udkastet til en tilladelse indeholder en række forudsætninger og vilkår. Derfor undergår udkastet en granskning og kommentering med henblik på en hurtig afklaring og Kystdirektoratets fremsendelse af anlægstilladelsen.

Om projektets realisering kan skitseres følgende tidsplan: primo marts – primo maj 2020 foreslås en offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg, lokalplan, miljørapport samt anlægstilladelse fra Kystdirektoratet.

Juni – august 2020 kan der foregå en politisk behandling. En endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt meddelelse af anlægstilladelse fra Kystdirektoratet kan ske derefter, og til sommer/efterår kan man så Igangsætte anlægsarbejdet.

Link til en visualisering af udvidelsen af Sæby Havn – scroll til siderne 15-16:
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Teknisk%20Udvalg%202018-2021&date=02-03-2020%2016.30%20-%2020.30&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......