d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Præstbro Kraftvarmeværk foran nedlæggelse

25. februar 2020 - kl.9:57 - af:

IMG_7441 copy

Præstbro Kraftvarmeværk har udarbejdet projektforslag med henblik på nedlæggelse af Præstbro Kraftvarmeværk.

Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har tidligere tiltrådt en indstilling om godkendelse af projektet, og nu er den endelige beslutning så nået til Byrådet, der har det på dagsordenen for næste møde den 26. februar. Umiddelbart ligner det en formsag, at der også opnås tilladelse herfra.

Præstbro Kraftvarmeværk har i flere år været udfordret af en høj varmepris med færre forbrugere og stigende driftsomkostninger. Senest har den nationale beslutning om bortfald af grundgebyr, som bl.a. Præstbro Kraftvarmeværk har modtaget til og med udgangen af 2018, betydet, at varmeprisen vil stige til ca. det dobbelte, nemlig 28.000 kr. pr. år for hver husstand.

Man har vurderet flere alternativer: varmepumpe, solvarme og biomasse; men ingen alternativer sænker varmeprisen væsentligt.

Præstbro Kraftvarmeværk ønsker derfor at nedlægge kraftvarmeværket, eftersom beregninger viser, at etablering af varmepumper ved den enkelte husstand giver en markant lavere varmepris. ”Over tid”, som det udtrykkes, vil flere forbrugere søge frakobling på grund af dette og overgå til individuel varme, hvilket vil gøre varmeprisen endnu højere for de resterende forbrugere.

Projektforslaget viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at nedlægge Præstbro Kraftvarmeværk. Ifølge kraftvarmeværkets vedtægter kan beslutningen om selskabets opløsning kun vedtages af generalforsamlingen. Mindst halvdelen af selskabets andelshavere skal være repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst to tredjedele skal stemme for en lukning.

Da der blev afholdt generalforsamling den 19. november 2019 var 44 andelshavere ud af varmeværkets 79 andelshavere til stede. 37 andelshavere stemte for bestyrelsens forslag om en lukning af Præstbro Kraftvarmeværk pr. 30. juni 2020.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg og har været i høring hos Evida (tidligere HMN GasNet). Evida har ingen bemærkninger til projektforslaget.

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......