d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Nedrivning af bevaringsværdig bygning på Torvet

21. februar 2020 - kl.20:08 - af:

Urmager

Ejendommen Vestergade 19 i Sæby, som tidligere har huset urmager og optiker Jens Jensens virksomhed, står foran nedrivning – placeret ved Torvet mellem tøjforretningen Mr. og Nordjyske Bank.

Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af bygningen (bygning nr. 2), der er kategoriseret som bevaringsværdig i SAVE-registreret i kategori 4. På ejendommen findes yderligere en bygning, som ikke er bevaringsværdig.

Bygningen, der har således har været anvendt til erhverv, ønskes nedrevet, for at der i stedet kan opføres nyt traditionelt byggeri i 2 – evt. 2 ½ – etager, hvor der kan være erhverv i stueplan og bolig i overetagen.

I redegørelsen for ansøgningen står beskrevet, at den eksisterende erhvervsbygning på 80 m2 indeholdende butik for detailsalg ønskes fjernet på grund af meget dårlig stand og manglende fundamenter, hvorefter en ny 2 etagers bygning opføres i traditionelt byggeri for erhverv i stueetagen og bolig på 1.sal.

Bygningen er gennem årene ombygget i flere omgange og indeholder i dag kun nøgne vægge, gulv, loft og tegltag. Sidstnævnte er af nyere dato. Vindues- og dørpartier er skiftet gennem tiderne, og der er kun 2 ældre elementer tilbage.  Byggeriet overholder gældende lokalplan. Byggeriet er ikke i strid med tinglyste servitutter og flugtveje for nabobygning.

Efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før anmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og offentligheden har haft mulighed for at gøre indsigelse mod nedrivningen. Har man indsigelser mod planerne, skal Frederikshavn Kommune kontaktes, inden høringsfristen udløber den 17. marts.

Ansøgningen er indsendt af ingeniørfirmaet PROJECTON ApS fra Gjøl ved Aabybro med Admar Fernandes Rodriqes, Aabybro, anført som bygningens ejer.

Link til bilag for kort over området:
https://frederikshavn.dk/media/12312/20-marts-2020-kortbilag.pdf

Link til beskrivelse af ansøgning:
https://frederikshavn.dk/media/12313/20-marts-2020-ansoegning.pdf

Tekst: Per Rye

Skriv en kommentar......