d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Måske op til 11 flere fuldtidsstillinger ved dagtilbud

14. februar 2020 - kl.5:30 - af:

Skolebørn

Udmøntning af finansloven inden for dagtilbudsområdet var sat på dagsordenen forleden, da Børne- og Ungdomsudvalget holdt møde.

Finansloven for 2020 fastlægger i aftalen af 2. december 2019 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet, at der i perioden 2020-2025 skal indfases minimumsnormeringer, for at gøre Danmark til ”det bedste land at være barn i”.

Målet for minimumsnormeringerne er i aftalen defineret som ”maksimalt 3 børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaver”.

I 2020 afsættes der på landsplan 0,5 mia. kr. til at påbegynde indførelsen i alle landets kommuner. Herefter 0,6 mia. kr. i 2021, 0,8 mia. kr. i 2022, 1,2 mia. kr. i 2023, 1,4 mia. kr. i 2024 og i 2025 i alt 1,6 mia. kr. til at øge personalenormeringen i vuggestuer og børnehaver.

Hvad vil det betyde i Frederikshavn Kommune
Kommunerne har endnu ikke modtaget besked fra Børne- og Undervisningsministeriet om, hvornår og hvordan fordelingen af midlerne til minimumsnormering i 2020 sker. Kommunerne ved pt. heller ikke, om der følger særlige betingelser med bevillingen.

Hvis pengene fordeles til kommunerne efter børnetallet, vil Frederikshavn Kommunes andel svare til en forøgelse på ca. 9 – 11 fuldtidsstillinger i det samlede dagtilbudsområde.

Opslag af stillingerne vil kunne iværksættes, straks bevillingen modtages. Det er det største antal stillinger, hvis også forældrebetalingen hæves, som dagtilbudsloven giver mulighed for.

Medmindre der kommer særlige betingelser for bevillingen, vil anbefalingen fra Center for Dagtilbud være, at de ekstra penge lægges oveni tildelingsbeløbet pr. plads efter samme principper, som dagtilbuddene i dag modtager ressourcer til driften.

Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Tekst: Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......