d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Differentieret forældrebetaling i Sæby Fritidsklub

14. februar 2020 - kl.0:55 - af:

brian ungdomsklub_600x250

Sæby Fritidsklub har i 2019 henvendt sig til kommunens Børne- og Ungdomsudvalg vedrørende et forslag om nedsat forældrebetaling for børn og unge fra 4. klassetrin.

Forslaget skal ses som et forsøg i en tidsbegrænset periode. Forslaget bygger på, som helt afgørende, at antallet af medlemmer prioriteres højest.

Det er set ud fra et ønske om, at flere børn og unge vælger at gå i klub og derved optimere både de forskellige aktiviteter, fællesskabsfølelsen og den forebyggende indsats. Forslaget vil være udgiftsneutralt, da det går ud på at få det dobbelte antal børn og unge ind i klubregi inden for samme indtægtskrav og samme tildelingsmodel som nuværende.

Fritidsklubben ønsker en reduktion på 50 % af forældrebetalingen. Hvis forældrebetalingen reduceres med 50 %, skal Fritidsklubben have det dobbelte antal børn og unge indmeldt i deres fritidstilbud for at opretholde sit budget.

Fritidsklubben i Sæby fastholder, at udbuddet af aktiviteter er rettet mod de unges interesser og de unges ønsker. Fritidsklubben har oplevet stor interesse ved sine åbne uger, hvor alle børn og unge er velkommen i en gratis periode. Fritidsklubben kan konkludere efter de åbne uger, at den nuværende forældrebetaling spiller en væsentlig rolle og har betydning for, om de unge fortsat vil komme i klubben. Dette understøttes ved en forespørgsel hos forældrene. Fritidsklubben skal også være en mulighed for de unge, som i dag er aktive i foreningsregi.

Særligt fokus på udsatte børn og unge
Den forebyggende indsats er endnu en væsentlig motivation til dette initiativ. Fritidstilbuddene er for ALLE børn og unge i kommunen fra 3. klasse og op. Derudover skal fritidsklubben have et særligt fokus på børn og unge i udsatte positioner og dermed understøtte den forebyggende indsats. Børn og unge i udsatte positioner skal kunne spejle sig i ressourcestærke jævnaldrende og professionelle voksne.

Fritidstilbud har efter dagtilbudsloven en central rolle som et forebyggende, socialpædagogisk og fritidspædagogisk tilbud til større børn og unge. Fritidstilbuddene er en del af de forskellige netværk i kommunen, som børn og unge inkluderes i, og som har til opgave at understøtte deres udvikling mod at blive robuste og selvhjulpne borgere.

Projektet vil blive evalueret efter en forsøgsperiode på 10 måneder fra den 1. marts til 31. december 2020.

Børne- og Ungdomsudvalget har netop besluttet på udvalgets seneste møde, at man ønsker at imødekomme, at der igangsættes forsøg med differentieret forældrebetaling i Sæby Fritidsklub, og man sender nu sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om godkendelse af den differentierede takst.

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......