d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Så bliver sejlrenden i Sæby Havn atter renset op

27. januar 2020 - kl.15:01 - af:

Sejlrende

Det er et årligt tilbagevendende fænomen, da havnen, bassiner og sejlrenden sander til, når der er pålandsvind. Sandet kommer ind, og når det rammer mere stillestående vand, falder det til bunds, i stedet for at flyde tilbage i havet, det gør jo så, at vanddybden bliver mindre.

I år har de været tidligt ude. De startede i begyndelsen af sidste uge, og regner med at være færdig tirsdag i denne uge, men vender tilbage igen til foråret, da vind og vejr jo gør, at renden hele tiden vil sande mere eller mindre til.

Normalt vil der være ca. 4,5 meters dybde i indsejlingen, og da de startede i år var dybden nede på 3 m., hvor den andre år ved senere udgravninger har været helt nede på 2,5 m., hvilket er for lidt i følge havnefoged Birger Isaksen.

Foreløbig har man koncentreret sig om inderhavnen og bassinerne, så når den store maskine til foråret vender tilbage, vil det være sejlrenden, der skal uddybes.

Der arbejdes, som det ses på billedet, helt frem til mørkets frembrud, inden natten og stilheden igen indfinder sig på Sæby Havn.

Skriv en kommentar......