d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Butiksbyggeri er tæt på at være en realitet

27. januar 2020 - kl.0:34 - af:

Min Købmand

Byggeriet af købmandsbutikken i Voerså, hvor borgere fra byen og omegnen er gået sammen om at bygge en butik i samarbejdet med butikskæden Dagrofa skrider fremad.

Fredag den 24.1. rundede projektet 2.000.000 kr. og status er i dag, at indsamlingen er på 2.045.000 kr.

Udover byens borgere, så har enkelte virksomheder og hele foreningslivet i området støttet projektet økonomisk.

Ved at runde de 2 milloner kr. er projektet så tæt på det ønskede mål for indsamlingen, som er 2,5 million kr. – at de er meget overbeviste om, at det vil lykkedes dem at finde de sidste midler, således at projektet bliver en realitet.

Søndag den 9.2. afholdes det næste borgermøde, hvor der tages endelig stilling til det kommende byggeri og stiftelse af det borgerfinansieret anpartsselskab, som skal stå for udlejning af butikslokale til butikskæden Dagrofa, som varetager driften af butikken og i første omgang tegner en kontrakt på en 10-årig lejeperiode.

Der er allerede igangsat forundersøgelser af jordbunden, og der er planlagt sammenlægning af matrikler, således at den kommende byggegrund bliver mere end 3000 m2, hvoraf de 600 m2 er selve butiksbygningen. Ligeledes er der udarbejdet plantegninger for det kommende byggeri.

Det handler ikke kun om at få en ny god lokal indkøbsmulighed, det handler i lige så høj grad om at skabe et nyt samlings- og mødested for beboere i området. I projektet er der indtænkt et lille café miljø, hvor man kan mødes med andre beboere og læse dagens aviser. En indkøbsmulighed kombineret med en velfungerende skole og gode pasningsmuligheder, sammen med en unik og smuk natur med skov, strand, å og hav, medfører at det bliver attraktivt at bosætte sig i Voerså og omegn.

Alle beløb kan ses her: http://www.voersaa-by.dk/koebmandsprojektet-saa-meget-har-vi-nu-indsamlet/ (bliver opdateret dagligt)
På byens hjemmeside: http://www.voersaa-by.dk/ under projekter, kan man følge status for projektet med opdateret oplysninger.
Her kan man også finde videooptagelse fra borgermødet, som blev afholdt i Stensnæsskolens gymnastiksal.

Skriv en kommentar......