d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Aktive Kvinder Sæby fejrer 75 års jubilæum

7. januar 2020 - kl.12:33 - af:

Dybvad kro

Aktive Kvinder Sæby lever i høj grad op til sit navn og formål – nemlig almennyttig virksomhed i form af oplysende, kulturelle og debatskabende arrangementer samtidig med udførelsen af frivilligt socialt arbejde i lokalsamfundet. Foreningen er i topform og har aldrig været så aktiv som ved den forestående 75 års jubilæumsfest. Her kan man samtidig glæde sig over, at opbakningen aldrig har været større med et rekordstort medlemsantal på 400. Ved 60 jubilæet havde foreningen 178 medlemmer. I løbet af de sidste 15 år er medlemstallet altså mere end fordoblet.

Foreningen er kendt for sit store aktivitetsniveau med mellem 15 og 20 arrangementer om året af vidt forskellig art – og alle med stor tilslutning.

Foreningen blev stiftet den 28. november 1944, da en del damer samlet på Syvsten Hotel besluttede at oprette Husmoderforeningen for Volstrup og Omegn som en afdeling af De Danske Husmoderforeninger, der havde set dagens lys i 1920 med det formål at ”varetage hjemmets interesser gennem oplysende arbejde”.

Den nye forening startede med et årskontingent på fem kroner. Året efter oprettelsen var man nået op på 84 medlemmer.

Gennem årene er der sket flere organisatoriske ændringer.  I 1996 skiftede foreningen således navn til DDH Forening af Aktive Kvinder Volstrup-Sæby. Et stykke Danmarks-historie lukkede ned med udgangen af 2009 få måneder inden ”De Danske Husmoderforeninger Aktive Kvinder” ville kunne have fejret 90 års jubilæum. Baggrunden var, at mange lokalforeninger, herunder Volstrup-Sæby-afdelingen, ikke ville acceptere stadig stigende kontingenter til hovedkontoret i København.

Udmeldelsen betød, at Sæby-foreningen skiftede navn til Aktive Kvinder Sæby. Det betød en mere aktiv forening på det lokale plan. Man kunne nu gøre mere for sine medlemmer, fordi alle kontingentindtægter nu kunne bruges lokalt i stedet for at sende en stor del af kontingentet til København.

Efter nedlæggelsen af DDH Aktive Kvinder samles lokalforeningerne i Nordjylland nu en gang om året i Nørresundby til en temadag for bestyrelserne.

Foreningen startede i 1968 en hyggeklub for ældre og enlige. Den afviklede et eftermiddags-arrangement på Volstrup Skole hver anden onsdag, med 30-40 deltagere hver gang.

Aktive Kvinder har fortsat en hyggeklub for ældre og enlige. Den holder nu til i Sæby i Det Gamle Musikhus. 40-50 møder trofast op til alle arrangementer.

Fra omkring 1970 til 2008 stod foreningen også for kursusaktiviteter, men stoppede, da der ikke længere var mulighed for kommunal økonomisk støtte til at drive aftenskole i husmoderforenings-regi.

75 års jubilæet markeres – lidt forsinket – ved en fest på Dybvad Kro lørdag den 25. januar. Festen vil bl.a. byde på underholdning af ”De Halv-lune Jyder”. Tilmeldingen er i fuld gang og slutter fredag den 17. januar.

Også formands-jubilæum
Den jubilerende forenings nuværende formand, Karen Drastrup, kan i øvrigt også markere et jubilæum. Hun har nemlig været formand siden 2000, altså i hele 20 år.

Foreningen har haft følgende formænd: Dagmar Kjærluff 1944-1949, Sinne Abildgaard 1949-1951, Elinora   Jørgensen 1951-1952, Line Madsen 1952-1962, Lizzy Emsholm 1962-1964, Sine Christiansen 1964-1978, Ingrid Nielsen, Ny Bajensgaard 1978-1982, Ingrid Nielsen, Lille Hybholt 1982-1988 og 1991-1997, Marie Lind 1988-1991, Anne-Grethe Brohus 1997-2000 og altså Karen Drastrup siden 2000.

Ved 75 års jubilæet består bestyrelsen ud over formanden af næstformand Dorthe Ramlov Nielsen, kasserer Elsebeth Kristensen, sekretær Vera Sørensen, Birgit Erikstrup, Edel Jensen, Grethe Christensen samt suppleant Yrsa Østergaard.

Skriv en kommentar......