d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Plan om spærring af Wenbovej for lastbiler

1. januar 2020 - kl.16:53 - af:

DC Slagteri

Danish Crown A/S i Sæby ansøger Frederikshavn Kommune om at måtte spærre den sydligste del af Wenbovej for lastbiler til virksomheden efter kl. 22.

En spærring vil ske med automatiske hæve-sænke-pullerter for at holde lastbilerne ude fra virksomhedens område, indtil lastbilerne skal læsse eller losse. Virksomheden har uden held forsøgt at informere lastbilernes chauffører om at vente på Trafikcenter Sæby Syd indtil det tidspunkt, hvor de skal losse eller læsse.

Sagen er sat på dagsordenen til behandling i Teknisk Udvalg den 6. januar.

En spærring af Wenbovej kræver tilladelse efter færdselsloven med politiets samtykke.

Miljø- og Fødevareministeriet har givet virksomheden et påbud om at reducere støj på virksomhedens område.

Virksomheden vil supplere en spærring med informationsskilte. Måske vil der være en risiko for parkerede lastbiler i Sæbys gader. Ifølge kommunens lokale bekendtgørelse om parkering må lastbiler over 3.500 kg totalvægt, vogntog o. lign. ikke parkeres i byområde i tidsrummet kl. 19-06 nærmere end 150 meter fra beboelse. Dette vurderes vanskeligt – for ikke at sige umuligt – at håndhæve over for de pågældende lastbiler.

Den sydligste del af Wenbovej (ca. 20 m / ca. 224 m2) har indgået i virksomhedens parkeringsplads siden 2003, hvor strækningen reelt blev nedlagt som kommunevej, omend den stadig figurerer som sådan.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at Teknisk Udvalg giver tilladelse til spærring af Wenbovej som ansøgt under forudsætning af virksomhedens overtagelse af den del af vejen, som indgår i virksomhedens parkeringsplads. Virksomheden betaler de matrikulære udgifter til landinspektør. Alternativt kan virksomheden selv løse støjproblemet på virksomhedens egen grund ved fx støjafskærmning langs Toldbodvej.

Tekst: Per Rye

2 kommentarer til: “Plan om spærring af Wenbovej for lastbiler”

 1. Naboer den: 3 januar - 2020 19:59

  Ja det er sikkert i rigtig god ide for dem der bor i den ende af slagteriet.
  Men mon så ikke de holder nogen af alle de andre steder der er åbent ind til dem.
  Fx den store indkørsel fra ringvejen.
  Godt tænkt bare ikke helt til enden.

 2. Per Rye den: 8 januar - 2020 17:04

  Teknisk Udvalg har besluttet at give tilladelse til spærring af Wenbovej som ansøgt under forudsætning af virksomhedens overtagelse af den del af vejen, som indgår i virksomhedens parkeringsplads. Udvalgets formand Karsten Thomsen forlod mødet på grund af inhabilitet ved behandlingen af dette punkt.

Skriv en kommentar......