d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Jobannonce: Skolechef til Frederikshavn Kommune

19. december 2019 - kl.9:04 - af:

raadhuset2 job borger_600x250

Vil du være med til at drive og udvikle attraktive skole-, klub- og fritidstilbud på toppen af Danmark i Frederikshavn Kommune? Børn og unges opvækst og uddannelse er vigtig og har et stort både politisk og ledelsesmæssigt fokus. Vi søger en chef med visioner, mod på at etablere et helt nyt center og med sans for drift og videreudvikling af det samlede skole-, klub- og fritidsområde til de 6-18 årige børn og unge i kommunen.

Frederikshavn Kommune har revideret sin administrative ledelses- og centerstruktur pr. 1. januar 2020, og opretter et nyt Center for Skole i direktørområdet Børn, Ungdom og Arbejdsmarked. Det nye center danner fremadrettet rammen om folkeskolerne, SFO, ungdomsskolen, 10. klassecentret samt fritids- og aftenklubberne for børn og unge mellem 6-18 år. Vi søger en skolechef, pr. 1. marts 2020, der sammen med et hold af udviklingssøgende, kompetente samt driftssikre ledere og medarbejdere brænder for arbejdet med de 6 – 18 årige børn og unge.

Du skal stå i spidsen for at drive og videreudvikle vores skole- og fritidstilbud, der gennem de seneste års arbejde med udmøntning af de politisk besluttede udviklingsplaner for området, har skarpt fokus på områdernes kerneopgaver. Vi har fokus på kvaliteten af kerneopgaven gennem et systematisk arbejde med pædagogiske læringsfællesskaber.

Via ”Bæredygtigt Børneområde” (BBO) er der lagt en langsigtet plan, der siden sommeren 2015 har sat retning for udvikling af Frederikshavn Kommunes børne- og ungeområde.

Planens 4 centrale pejlemærker er:

 • Fælles børne- og familiesyn
 • Sammenhængskraft og sammenhængende børne- og ungemiljøer
 • Tidlig indsats
 • Kvalitet i dagtilbud, skole og familieafdelingen

Vores samarbejdsmodel ”Familien i Centrum” (FiC) er veletableret og velfungerende og Center for Dagtilbud og Center for Familie er de nærmeste samarbejdspartnere i dette. Modellen sikrer medarbejderne et fælles fagligt grundlag for det tværfaglige samarbejde og understøtter arbejdet med det fælles børne- og familiesyn.

Vi har et tæt samarbejde og en fælles enhed for administrativ og konsulentmæssig understøttelse af skole-, fritids- og dagtilbudsområderne, der bidrager til de tværfaglige løsninger. Den kommunale Ungeindsats i Frederikshavn er yderligere en tæt samarbejdspartner, ligesom de lokale ungdoms- og videreuddannelser er en del af et tæt og godt samarbejde, blandt andet via en aktiv erhvervsplaymakerordning.

Specielt for skole- og SFO området i øvrigt
Der arbejdes med en række indsatser, hvor nogle er godt i gang og udvikles fortløbende, mens andre er under planlægning. For alle indsatserne gælder, at de til stadighed skal udvikle og forbedre skoledagen og medarbejdernes kompetencer til fordel for alle elevers læring og trivsel.

Eksempler, der er godt i gang: Dysleksihandleplan (ordblindhed), læseindsats, læringsplatformen ”MinUddannelse”, AULA, PLF (Professionelle LæringsFælleskaber), indsats for ikke-uddannelsesparate unge og indsats for mindre fravær.

Eksempler under planlægning og i proces: Udvikling af specialområdet og inklusion, naturfagsstrategi, digitaliseringsstrategi, teknologiforståelse og Makerspace samt tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Du får ansvar for:

 • Fire skoledistrikter med tilsammen 15 skoleafdelinger incl. SFO
 • Ungdomsskolen og 10. Klassecenter
 • 2 dag- og aftenklubber, inklusive specialtilbud
 • samarbejde med selvejende fritids- og aftenklubber inkl. specialtilbud
 • cirka 6000 børn og unge i aldersgruppen 6-18 år
 • i alt cirka 1300 medarbejdere
 • et budget på knap 500 mio. kr.

Vi tilbyder:

 • en udviklingsorienteret kommune med fokus på at have en sikker drift sammen med forandringer og iværksættelse af nye tiltag
 • tværfaglighed – funderet i Bæredygtige Børneområder (BBO)
 • et hold af imødekommende chefkolleger i direktørområdet og i den kommunale chefgruppe
 • distrikts- og afdelingsledere med ”styr på butikken” og lyst til udvikling af vores mange og forskelligartede tilbud
 • fagligt dygtige, kompetente og nysgerrige medarbejdere
 • et højt prioriteret MED-system med stærke og gode traditioner

Du tilbyder:

 • et udgangspunkt i en skolepædagogisk faglighed suppleret med den nødvendige lederuddannelse
 • kendskab og lyst til at arbejde i en politisk styret organisation
 • økonomisk tæft og vilje til balance
 • at arbejde aktivt med social kapital
 • en tillidsbaseret ledelsesstil
 • kommunikation og forventningsafstemning med politikere, kolleger, ledere, medarbejdere og borgere
 • at opbygge og fastholde en fælles holdånd og et MED system i det nye center

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om Frederikshavn Kommune og vores skoler, klubber og fritidstilbud på den kommunale hjemmeside og i nedenstående link og dokumenter:

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om jobbet som skolechef, er du velkommen til at kontakte Carsten Sand Nielsen, Direktør for Børn, Ungdom og Arbejdsmarked, på mobil 2077 8030.

Formalia
Samtaler afholdes den 13. og den 20. januar 2020. Går du videre til 2. samtalerunde skal du udfylde en Garuda KompetenceProfil.

Der vil blive indhentet straffe-/børneattest i forbindelse med ansættelse.

Stillingen er indplaceret på løntrin 52 + 8.500 kr. (årligt grundbeløb 31/3 2000 niveau), med mulighed for individuel forhandling af kvalifikationstillæg.

Ansøg her: https://frederikshavn.career.emply.com/apply/skolechef-til-center-for-skole/f13sz9

Ansøgningsfrist: 5. januar 2020

Skriv en kommentar......