d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"§ 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde

12. december 2019 - kl.0:02 - af:

frederikshavn_kommune_raadhus_6

For at sikre samarbejdet mellem Frederikshavn Kommune og den frivillige sociale indsats, der udføres i kommunen, fordeler Sundhedsudvalget efter § 18 i Serviceloven tilskud til frivilligt socialt arbejde.

De frivillige foreninger kan søge om støtte fra puljen to gange årligt med ansøgningsfrister den 1. november og 1. maj. Det var således tid for, at Sundhedsudvalget på dets seneste møde tog stilling til en lang række fordelinger af tilskud. Enkelte foreninger kom ikke i betragtning, da de fx enten modtager tilskud via andre kommunale konti eller er landsorganisationer uden egentlig lokal tilknytning.

Det er således tid for den første uddeling i 2020 af § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde. Det samlede beløb til udbetaling i 2020 er 1.721.640 kr.

Administrationen modtager fortsat mange ansøgninger til uddelingen – denne gang i alt 75 ansøgninger, hvor der samlet er ansøgt om 1.713.631 kr.

De 75 indkomne ansøgninger fordeler sig med 27 ansøgninger over 10.000 kr., som var indstillet til udvalgets behandling, 41 ansøgninger under 10.000 kr., som var indstillet til udvalgets orientering, 4 ansøgninger til behandling uden indstilling samt 3 ansøgninger indstillet til afslag.

Største beløbsmodtagere
Blandt modtagere af de største beløb kan nævnes Frelsens Hær Frederikshavn (Julehjælp, Eventyrklubben og Den Åbne Dør, 88.000 kr.), Ældre Sagen, Lokalafdeling Frederikshavn-Læsø (drift, besøgsvenner, motionsvenner, telefonkæde, caféer, rådgivning, IT-hjælp, udflugter, cykling uden alder, herreværelset, vågetjeneste og læsetræning, 63.500 kr., Ældre Sagen Sæby (drift, træf, arrangement, udflugt og besøgsvenner, 35.000 kr.), Scleroseforeningen Frederikshavn og Læsø (drift, foredrag, arrangement og aktiviteter, 30.000 kr.), Ældre Sagen Skagen (aktiviteter og vågetjeneste, 30.000 kr.), Sind Frederikshavn Lokalafdeling (drift, Sindets Dag, arrangementer, udflugt og foredrag, 30.000 kr.), Jerup Ældreklub (drift, husleje, udflugter og arrangementer, 24.000 kr.), Røde Kors Sæby (Flygtningeaktiviteten: drift, udflugt, aktiviteter og familielejr, 23.000 kr.), Hjernesagen Frederikshavn og Læsø (drift, aktiviteter, foredrag og udflugter, 20.000 kr.) og Red Barnet Frederikshavn/Sæby (drift, udflugter og aktiviteter, 16.000 kr.).

Link til hele oversigten over fordelingen af midlerne – scroll til siderne 6-10:
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Sundhedsudvalget%202018-2021&date=09-12-2019%2015.30%20-%2018.00&fileName=Referat%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......