d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Lokaletilskud til leje af Syvstenhallen

3. december 2019 - kl.9:19 - af:

Syvsten-hallen_600x250-280x117

Syvsten Idrætsforening og FFI Håndbold (Frederikshavn) søger kommunen om lokaletilskud til leje af den selvejende institution Syvstenhallen.

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte og tage stilling til ansøgning på udvalgets næste møde torsdag den 5. december.

Frederikshavn Byråd godkendte på mødet den 19. december 2018 at sælge Syvstenhallen til Vendsyssel Håndbold Invest ApS for et symbolsk beløb, hvorefter hallen overgik fra kommunalt eje til privat eje. Vendsyssel Håndbold Invest ApS solgte efterfølgende Syvstenhallen videre til den selvejende institution Syvstenhallen.

Pr. 1. august 2019 trådte en ny gebyrordning i kraft. Gebyrordningen er gældende for alle folkeoplysende foreninger, som benytter henholdsvis kommunale og selvejende haller.

Formålet med at introducere gebyrordningen var at få sidestillet de folkeoplysende foreningers egenbetaling ved brug af kommunale og selvejende haller og derved udligne de økonomiske forskelle, der har eksisteret igennem en årrække, når folkeoplysende foreninger har lånt henholdsvis kommunale og selvejende lokaler.

Syvstenhallen er som selvejende institution en del af denne gebyrordning, dog kun gældende for det nuværende aktivitetsniveau, altså de allerede anviste folkeoplysende aktiviteter i hallen.

Fra den 1. januar 2019 til og med 31. juli 2019 har de ovennævnte foreninger haft udgifter til leje af Syvstenhallen. Foreningerne har ikke været opmærksomme på, at de skulle søge om godkendelse af disse udgifter, da de hele tiden har haft aktiviteter i hallen. Timerne, som foreningerne søger om lokaletilskud til, er svarende til det anviste aktivitetsniveau.

Syvsten Idrætsforening søger om at kunne medtage 38.359 kr. i lejeudgifter, svarende til 141 timer. Med baggrund i den oplyste timepris vil foreningen ved fuld refusion kunne modtage 28.769 kr. i tilskud.

FFI Håndbold søger om at kunne medtage 73.998 kr. i lejeudgifter, svarende til 272 timer. Med baggrund i den oplyste timepris vil foreningen ved fuld refusion kunne modtage 55.498 kr. i tilskud.

Tekst: Per Rye

En kommentar til: “Lokaletilskud til leje af Syvstenhallen”

  1. Per Rye den: 8 december - 2019 14:29

    Af referat fra mødet fremgår det, at Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at Syvsten Idrætsforening godkendes til at modtage lokaletilskud til Syvstenhallen med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019.

Skriv en kommentar......