d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Ny politisk drøftelse af faunapassage

29. november 2019 - kl.9:40 - af:

saeby vandmølle feb 17_600x250

Det er konklusionen, at det ikke vil være muligt at gennemføre detailprojekteringen for en faunapassage ved Sæby Vandmølle med den økonomiske ramme, som er afsat.
Det er den nyeste vurdering, at projekteringen vil blive væsentligt dyrere at gennemføre.

Der har for nylig været afholdt møder med de to tilbudsgivere, som kunne operere inden for en økonomisk ramme på 300.000 kr. Men det ser altså nu ud til ikke at være muligt.
Derfor skal Teknisk Udvalg på udvalgets næste møde den 2. december drøfte en status på projektet.

Der lægges op til, at udbuddet annulleres med den begrundelse, at det ikke er muligt at gennemføre det ønskede med de afsatte midler hertil.

Det anbefales, at der samtidigt igangsættes udarbejdelse af et teknisk-økonomisk notat til brug for beslutning omkring gennemførelse af projektering, udbud og udførelse.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at Teknisk Udvalg godkender, at de allerede bevilgede penge til detailprojektering kan anvendes som finansiering af udarbejdelse af et teknisk-økonomisk notat.

Tekst: Per Rye

En kommentar til: “Ny politisk drøftelse af faunapassage”

  1. Karsten Munk den: 29 november - 2019 12:59

    Drop projektet og lad stemmeværket stå som vartegn for Sæby midtby.

    Det der kommer ud af en eventuel ombygning på stedet bliver aldrig godt.

    Vandfaldet er særlig flot nu hvor der løber så meget vand i åen.

Skriv en kommentar......