d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Budget 2020: Har Venstre fået alt hvad de pegede på?

17. oktober 2019 - kl.22:59 - af:

Mette Hardam

– Nej selvfølgelig ikke, sådan er det i alle forhandlingssituationer. Man går ind i et forhandlingsrum med en ønskeseddel og en pose penge. Det er kendt, at en forhandling står tilbage, hvor begge parter ikke er lige lykkelige, men hvor forhandlingen er vellykket, hvis alle parter føler, at de har fået noget, lyder det torsdag aften fra Mette Hardam.

– Det er også derfor Venstre er gået med, for vi føler os hørt og inddraget siger Mette Hardam, som ved dette års budgetforhandling var med for første gang, som gruppeformand og med Peter Sørensen som god backup.

Der er lærerpenge i denne proces, som i alt andet her i livet, men selve forhandlingen er foregået i en god og konstruktiv tone.

Hvad fik Venstre med:

  • Iværksætteren i fokus – 0,5 mio. kr. til Erhvervshus Nord
  • Byggesags-gebyr = 0 kr. for foreninger
  • Vandløbsvedligeholdelse – 0,5 mio. kr.
  • Renovering på Skagen Lystbådehavn 2,8 mio. kr. og Ålbæk Havn 0,7 mio. kr.
  • Belægningsvedligeholdelsen (asfalt) – Luk efterslæbet – 5,5 mio. kr.
  • Skolens vedligeholdelse af inde- og uderum skal have første prioritet
  • Cykelsti-analyse

Sæby Havn har været på tegnebrættet i nogen tid, men det glæder også Venstre, at der nu i dette budgetforlig, at finansieringen er kommet på plads til Sæby Havn.

Hvad fik Venstre ikke:
Venstre havde to ting med til budgetforhandling, hvor vi i forvejen godt var klar over, at det var op ad bakke, men det var to vigtige ting for Venstre – begge med afsæt i Børne- og ungdomsudvalget.

Venstre ville give et matrikeltilskud:
Vores fire skoledistrikter er vidt forskellige – det giver udfordringer og muligheder. Venstre ønsker at skolerne skal have økonomi til at drive skole på de matrikler, som findes i dag. Venstre vil indføre et matrikeltilskud, som skal tildeles distriktsskoler med skoleafdelinger med 1 spor.

Idrætsbørnehaven Bispevang skal have lov til at flytte til Sæby Spektrum:
Venstre ville gerne lytte til Idrætsbørnehaven Bispevang. Venstre finder rationalet og synergien ved at flytte Idrætsbørnehaven Bispevang velunderbygget. Idrætsbørnehaven får adgang til et væsentligt større areal og tidssvarende indretning. Oveni dette får Sæby Spektrum en lejer, som kan underbygge driften og derudover kan lejer og udlejer drage nytte af hinanden. Sæby Spektrum får en god forudsætning for at henvende sig til børn allerede fra børnehavealderen.

Men selvom disse ting var vigtige for os, så er de ikke afgørende for, at vi ville stå udenfor. Vi håber derfor at dette budgetforlig, som vi har indgået nu til aften kan give et fælles afsæt, så vi kan skabe gode resultater for vores kommune siger Mette Hardam og forsætter ”Vi har fortsat store udfordringer i vores kommune og vi skal huske, at uanset hvilken farve vi iklæder os, så er det nu den vigtigste opgave for vores borgere, at vi politikere kan finde løsninger på”.

Uddybende bemærkninger til det Venstre fik med:

Iværksætteren i fokus
Tilflytning og nye job hører unægtelig sammen. Venstre vil styrke indsatsen for at skabe nye jobs i Frederikshavn Kommune. Nye virksomheder og nye idéer er nøgleord for vækst. Venstre ønsker at styrke indsatsen for iværksætteri igennem Erhvervshus Nord og give dem økonomi til at prioritere opgaven om at give råd og vejledning til udvikling og opstart af nye virksomheder.

Hjælp til frivillige ildsjæle og foreninger / Byggesagsgebyr = 0 for foreninger

Større arrangementer, opstilling af telte, scener mv. kræver tilladelse og godkendelse af kommunen. Venstre medgiver vigtigheden af dette, men ønsker at foreninger mv. skal friholdes for byggesagsgebyret.

Byggesagsgebyret er både bureaukratisk for forvaltningen og en økonomisk bet for foreninger mv., som via deres arrangement mv. skaber liv i vores kommune.

Klimatilpasning og genopretningsplan for vandløbsvedligeholdelse
Venstre foreslår, at der udpeges 2 vandløb, hvor der i 2020 gennemføres et pilotprojekt, hvor Center for Park og Vej og Center for Teknik og Miljø sammen med lodsejer skaber en ny samarbejdsmåde, hvor klimatilpasning og akutte vandløbsopgaver bliver markant forbedret.

Renovering af Skagen Lystbådehavn og Ålbæk Havn
Venstre foreslår, at renovering af Skagen Lystbådehavn og Ålbæk Havn tildeles eget anlægsbudget i 2020 og således holdes udenfor den overordnede plan for projekt bådebroer.

Luk hullerne – asfalt-kontoen
Vejkapitalen er udfordret. Frederikshavn Kommune har ca. 1.000 km. veje, hvoraf ca. 25 % bliver betragtet med lav standard. Der er et stort efterslæb på belægningsvedligeholdelsen, som vil betyde, at veje med lav standard i løbet af en kort årrække vil komme op over 40 % .

Venstre vil tilføre ekstra midler, for ellers vil der på sigt blive en stor genopretningsopgave som koster langt mere, end det at vedligeholde løbende.

Skolen skal være et behageligt rum
Venstre ønsker udover den forøgede anlægsinvestering på 5,0 mio. kr. at øremærke xx kr. af puljen til bygningsvedligeholdelse til skolerne.

Skolerne skal indsende specifikke ønsker til denne investering, som sammen med eksisterende plan for skolevedligeholdelsen revideres. Med udgangspunkt heri skal der udarbejdes en prioriteringsplan for investeringen, så skolernes brugere kender tidsplanen.

Cykelsti-analyse
Venstre ønsker at der frigøres midler i udvikling og erhverv til at lave en analyse over cykelsti behov i forhold til fritidslivet og turismen i Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune er dækket godt ind i forhold til cykelsti-anlægget fra Skagen i Nord til Gerå i Syd, men der er enkelte strækninger, som gør det umuligt som cyklist at cykle på egnede stier hele vejen. Venstre er klar over, at der er mange ”sorte huller” i forhold til skoleveje mv., som skal dækkes ind af Kommunens budget, førend denne investering.

Men Venstre ønsker, at der frigives ressourcer til at sondere hvilke fonde mv., som denne stiføring kan høre ind under, så et cykelsti-projekt kan hjælpes ad denne vej.

Skriv en kommentar......