d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Økonomien i Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune

8. oktober 2019 - kl.22:29 - af:

Louise jæger

Det var glædeligt at læse dagsordenen til Børne- og ungdoms udvalgets (BUU) møde tirsdag den 10/9 2019, hvor tildelingsmodel igen var på dagsordenen for skoleområdet.

Vi har efterhånden længe, både som samlet skoleområde og fra de enkelte distrikter gjort udvalget opmærksom på, at den nuværende tildelingsmodel ikke er gangbar for økonomien og dermed driften af folkeskolen i Frederikshavn Kommune.

Der var i indstillingen fra børne- og familiedirektøren, lagt op til at udvalget skulle sende de, i dagsordenen, 4 skitserede tildelingsmodeller i høring hos bestyrelserne i skoledistrikterne.

Referatet var imidlertid nedslående læsning, her beslutter et flertal i udvalget, at der ikke sendes noget i høring og at de selv vil arbejde videre med model 1 – den nuværende tildelingsmodel.

Denne model har netop enormt mange elementer der gør det vanskeligt for distrikterne – på forskellig vis – at drive skole.

Vi står netop overfor planlægning og forhandling af Budget 2020, det ville have været yderst velkomment, at skolerne/bestyrelserne fik mulighed for at bidrage og dermed oplyse og kvalificere udvalget ind i de forestående budgetforhandlinger.

Vi er helt klar over, at BUU for deres samlede udvalgsområde er undsluppet den 1% besparelse de øvrige udvalg er underlagt. Dette betyder på ingen måde, at der kommer flere penge at drive skole for, men at vi holder status quo pt.

Vi ved også godt, at ”vi har de penge vi har”, dog anser vi det altid for et politisk udvalgs fornemmeste opgave at oplyse det øvrige politiske bagland om, de muligheder og konsekvenser ”de penge vi har” betyder for kvaliteten af og indholdet i den skole vi kan tilbyde. Vi hilsen velkommen, at der politisk er besluttet at vi har de afdelinger og den differentiering i størrelsen på afdelingerne som vi har. Vi savner dog, at der også politisk tages ansvar for at tildele budget, der matcher dette.

Distrikterne er meget forskellige, både i geografi, i antallet af afdelinger og ikke mindst i størrelser af afdelinger og dermed er det nuværende udgangspunkt for kvalitet også forskelligt i de 4 distrikter. Kan vi leve med det – det er det store spørgsmål, som endnu engang ser ud til at være ”skudt til hjørne”.

På vegne af distriktbestyrelsen Skoledistrikt Syd

Louise Jæger
Formand

Skriv en kommentar......