d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"KRONIK:
Lad os gå forrest, Nordjylland

8. oktober 2019 - kl.8:53 - af:

birgit_hansen_slynge

I regionen længst mod nord er vi allerede godt med, når man taler grøn omstilling og ambitionerne om en mere bæredygtig fremtid. Men der er yderligere potentiale her. Ikke mindst for de virksomheder, som tør satse på vækst, der kommer både bundlinjen og miljøet til gode.

Af Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune, og Karl Erik Slynge, formand for Frederikshavn Erhvervsråd

CO2-ophobningen i atmosfæren vokser, klodens temperaturer bliver højere, og havstanden stiger. Det er fakta, vi ikke kan komme uden om. Det er desuden skræmmende tydeligt, at miljøproblemerne er lige så lokale, som de er globale. Den illusion; at vi kan beskytte os selv ved at være ordentlige og redelige på dansk grund, har vi levet med længe. Men den er nu bristet. Når vi i nyhedsudsendelser ser skræmmende billeder af smogramte storbyer i fx Kina, Indonesien eller Polen, så trækker vi måske plaiden lidt længere op og tænker ”godt man bor i Danmark”. Men kulpartiklerne, giftstofferne, flyver med vinden ind over os. Det viser forskning. Forurening respekterer ikke lande- eller kommunegrænser. Forureningen er verdensomspændende.

Vi kan ikke læne os tilbage og håbe på, at resten af kloden får løst klima- og miljøproblemerne. Vi må handle lokalt for at hjælpe internationalt. Vi må handle for både vores egen og resten af verdenssamfundets skyld. Og det magter vi. Vi har i Danmark, og i særdeleshed i Nordjylland, evnerne og kapaciteten til at være frontløbere inden for grøn omstilling, udvikling af miljøstøttende teknologi og bæredygtig produktion. Det er der ikke kun miljøsund fornuft i. Det er der i høj grad også økonomisk fornuft i.

Vi skal alle gøre vores. Også erhvervet
Som borgere i Danmark hører vi det ofte: Vi skal sortere vores affald, begrænse vores privatforbrug, flyve mindre, spise mindre kød og samle plastik op i naturen. Det er alt sammen vigtige indsatser, hvor alle kan gøre deres. Men der skal langt mere til, hvis vi i Nordjylland skal være med til at vende den uheldige situation, vores klode er i. Kommunerne skal handle. Og det vil vi. Det har vi rent faktisk forpligtet hinanden på politisk i vores fælles forum Business Region Nordjylland, hvor de 11 nordjyske kommuner er repræsenteret via borgmestre og regionsrådsformanden. Vi vil tage teten politisk og byde os til over for beslutningstagerne på Christiansborg. Vi vil tage del i kampen. For vi har plads, viden, kompetencer og masser af praktisk erfaring.

I Frederikshavn Kommune har vi store grønne ambitioner og vilje til at handle. Vi vil gerne være grønt testcenter i Nordjylland, når det gælder de løsninger, højteknologiske som lavpraktiske, der alle potentielt kan være med til at vende klima- og miljøkrisen. Vores erhverv står med os her, og virksomhederne i vores kommune er allerede godt i gang. Det ser vi, når vi taler udnyttelsen af overskudsvarme, boligisolering, udviklingen af vindenergi, udviklingen af bølgeenergi og håndteringen af affald. Det ser vi, når vi taler bæredygtig ophugning af boreplatforme og skibe som alternativ til miljøforurenende håndtering på strande i Asien.

Grøn fremgang er ikke lig økonomisk tilbagegang
Omstillingen fra sort til grøn er i fuld gang. Og det er vejen frem, her som ude i verden. Man kan måske forledes til at tro, at grøn omstilling nødvendigvis er lig røde tal på bundlinjen, når man taler erhvervsliv, industri og produktion. Men det er en fejlslutning. Vækst kan sagtens være grøn. Det kan ligefrem være gunstigt at satse på det miljørigtige, det klimavenlige, når man investerer i, udvikler og driver sin virksomhed. I Frederikshavn har vi adskillige stærke og tydelige eksempler på, at der kan være god økonomi i at biddrage til klimakampen.

Virksomheden ME Production lever af at producere såkaldte ’scrubbere’. Det er udstyr, som kan fjerne svovl fra skibsmotorers udstødningsgas og dermed mindske forureningen. På halvandet år er man her gået fra cirka 60 til 160 ansatte. Virksomheden har fået mange nye ordrer og flotte tal på bundlinjen. Alt sammen ved at satse på grøn teknologi. En anden virksomhed i vores kommune, som har vundet på den grønne omstilling, er Victor DST. Her fandt man tidligere sine kunder inden for olie- og gasindustrien. I dag producerer Victor DST blandt andet varmepumper til fjernvarme og arbejder med miljøvenlig affaldshåndtering. Man har omstillet sig grønt og vundet flere kunder ved det. Det er også værd at nævne virksomheden Nordmark i Sæby, som laver store komponenter til vindmølleindustrien og har fuld beskæftigelse. Virksomhedens økonomi er sund, og Nordmark udvider nu produktionen i Sæby og forventer at hyre yderligere ti mand ind ved årsskiftet.

Det går allerede den rette vej
Eksemplerne på gevinsten ved grøn omstilling er mange, og der er flere. En opgørelse har vist, at over 150 virksomheder i Frederikshavn Kommune arbejder med at producere grønne varer eller tjenester. Og det ser ligesådan ud i resten af Nordjylland. Regionen er faktisk førende på landsplan, når det gælder udviklingen i omsætning genereret fra netop grønne produkter og ydelser. Det er sund fornuft – også økonomisk. Vi vil opfordre erhvervet til at lade sig inspirere her. Sats på det miljørigtige, det fremadsynende og det verdenssunde og vind på det. Kast jer ind i klimakampen for jeres virksomheds og for verdenssamfundets skyld.

Forskningen viser, at vi ikke længere kan tænke industri, erhverv og forbrug, som vi har gjort i årtier, ja, i århundreder. Kloden kan ikke holde til det. Vi kan ikke holde til det. At stå stille, det er ikke en mulighed. Vi er tvunget til at gå fremad. Og når man skal det, hvorfor så ikke gå forrest? Lad os gå sammen mod en miljøbevidst og bæredygtig fremtid, Nordjylland. Lad os satse fuldt ud på grøn vækst.

 

 

En kommentar til: “KRONIK:
Lad os gå forrest, Nordjylland”

 1. Karsten Munk den: 8 oktober - 2019 11:10

  “Forskningen viser, at vi ikke længere kan tænke industri, erhverv og forbrug, som vi har gjort i årtier, ja, i århundreder. Kloden kan ikke holde til det. Vi kan ikke holde til det. At stå stille, det er ikke en mulighed.”

  Mere skal der ikke til for at vise det dilemma, kommunen og resten af verden står i.

  Grøn omstilling kræver netop industri – at vi ikke står stille.
  Fremstilling af scrubbere er industriproduktion, et nyt produkt i rækken af opfindelser. Nu er det ene produkt ikke kun tiltænkt som noget et firma skal tjene penge på, men resultat af en politisk beslutning om at ALT skal dreje sig om klima.

  Da man gik væk fra kul-og træfyrede lokomotiver var det ikke spørgsmål om klima og co2, at redde verden fra undergang, men ren og skær nytænkning og mulighed for bedre jernbanenet..

  “Vi er tvunget til at gå fremad”

  Ja, det har mennesket gjort fra tidernes morgen, og der bliver stadig flere mennesker som forventer et godt liv med arbejde så der er penge til luksus.
  Der bygges boliger og anlægges nye veje overalt = mindre uberørt natur, den natur kommunen er så optaget af at bevare og beskytte.

  Tænk på køkkenet i grisehandler Larsens landkøkken fra Matador i forhold til de samtalekøkkener vi har i dag med elektronisk styring af alle hårde hvidevarer.
  Der er industri og udvikling i alting.
  Derfor kan de to klummeskrivere ikke både sige at kloden ikke kan holde til det – og at kommunen skal gå forrest i udvikling af ny teknologi og industriproduktion til den grønne bølge.

  Skrivelsen fra Borgmesteren og formanden for erhvervsrådet lægger op til, at ingen må røre en finger uden at tænke klima og bæredygtighed. Det er så politisk som noget kan være.

  Jeg ved ikke hvem der er arkitekt bag denne nyreligiøse bevægelse (klimaaktivisme), men den er vokset til en skræmmende magtfaktor jeg ikke bryder mig om.

  Forskere siger den geografiske nordpol flytter sig. Det har indflydelse på vores kompas og GPS udstyr. Frederikshavn kommune må gå forrest og sørge for at Jordenkloden holder sin plads i universet.

Skriv en kommentar......