d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Elever på Sæby Skole løber for FN’s pigedag

3. oktober 2019 - kl.8:49 - af:

saeby skole_600x250

På Skolernes Motionsdag og FNs Internationale Pigedag den 11. oktober deltager Sæby Skole i et velgørenhedsløb. Her løbes der masser af meter ind til det fælles formål: at støtte piger i udsatte områder af verden gennem PlanBørnefondens arbejde.

PlanBørnefondens fokus på pigerne tager udgangspunkt i pigers ret til skolegang, at stoppe alle former for diskrimination af alle kvinder og pigers ret til at bestemme over egen krop.

Sæby Skole har valgt at støtte op om det gode formål og afvikler motionsdagen i et løb. 335 elever fra 0.-4. klasse løber de runder, de har energi til. For hver løbet runde på ruten donerer deres forældre et valgfrit beløb. PlanBørnefonden er til stede ved løbet og uddeler diplomer.

Pigers ret til skolegang
Hovedbudskabet er, at der mangler 130 millioner piger i skolen – tal, som baseres på udregninger fra UNESCO og Verdensbanken.

Det gavner hele det globale samfund, når pigers ret til skolegang og lige muligheder bliver hørt sikres. Når piger på grund af deres køn og alder forhindres i at gennemføre skolegang og få et arbejde, skærpes deres muligheder for at kæmpe sig ud af fattigdom og for at opnå lige adgang til rettigheder og muligheder.

Det får vidtrækkende konsekvenser for deres fremtid og for fremtiden for deres familier, lokalsamfund og det land, de bor i.

I 2015 blev verdens ledere enige om 17 Verdensmål, som skal forme verdens udvikling frem mod 2030. Hvis vi ikke løser pigers potentiale og sikrer deres ret til skolegang og adgang til lige muligheder, når vi ikke at opfylde verdensmålene, og pigerne vil fortsat stå bagest i køen.

”I PlanBørnefonden ved vi, at for hvert år en pige bliver i skolen, stiger hendes livsindkomst med op imod 11 %. Det betyder, at piger kan kæmpe sig ud af fattigdom, skabe et bedre liv for næste generation og være rollemodeller – hvis de altså får mulighed for at gå i skole og blive hørt,” hedder det i en meddelelse fra PlanBørnefonden.

”Vi har alle et ansvar for at forløse pigers store potentiale. Når en pige får lov til at blive i skolen og træffe sine egne beslutninger, gavner det hele samfundet. Det er her, al udvikling begynder,” lyder opfordringen.

Hvordan markeres den 11. oktober 2019?
Den 11. oktober er FN’s Internationale Pigedag. Kampen for en mere lige og retfærdig verden begynder i klasselokalet, og PlanBørnefonden sætter derfor fokus på, at alle piger har ret til at gå i skole.

Det sker bl.a. gennem ”Takeovers”, hvor piger verden over bliver borgmestre, ministre og direktører for en dag, så deres stemme bliver hørt.

Pigedagen markerer de positive forandringer, der sker, når en pige får mulighed for at uddanne sig og bestemme over sit eget liv. Når piger går forrest, gavner det hele samfundet.

Årets fokus er især rette mod disse 3 indsatser: pigers ret til skolegang, at stoppe alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt samt pigers ret til at bestemme over egen krop.

Piger er den gruppe, som er mest udsat for diskrimination og stigmatisering verden over. Blot fordi de ikke er drenge. Konsekvensen er, at de ikke gennemfører deres skolegang, bliver giftet bort, udsættes for overgreb og bliver gravide, mens de stadig er børn.

Men piger ER i stand til at skabe forandring i verden omkring dem og for sig selv. Man ved, at når piger inddrages i beslutningsprocesser, bidrager det til en mere retfærdig og rigere verden.

PlanBørnefonden er Danmarks største privatfinansierede børnerettighedsorganisation og en del af Plan International, som arbejder i 70 lande for at sikre børn og unges rettigheder og ligestilling mellem drenge og piger.

Link til PlanBørnefonden: https://planbornefonden.dk/

Tekst: Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......