d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Børnekulturpuljen kan søges senest i dag!

16. september 2019 - kl.10:14 - af:

250x600 Finans4

Hvis nogen går med tanker om at udvikle børnekulturaktiviteter, er der mulighed for seneste den 16. september at søge kommunens børnekulturpulje. (Der er dog endnu en chance for at søge den 20. november).

Børnekulturpuljen har til formål at give foreninger, institutioner og kulturaktører mulighed for at afprøve og udvikle børnekulturaktiviteter inden for forskellige kunstneriske udtryksformer. Aktiviteterne kan være for, af og med børn mellem 0-15 år i alle dele af kommunen.

Ved projektets afslutning skal der udarbejdes en kort evaluering med billeddokumentation. Til udarbejdelse af projektforslag kan der søges råd og vejledning hos kommunen.

Blandt kriterierne for at søge er, at aktiviteten skal foregå i Frederikshavn Kommune. Der kan maximalt søges om 10.000 kr. til hver aktivitet. Der gives ikke støtte til almindelig drift af institutioner – for eksempel til dækning af tabte entréindtægter og løn til internt personale. Aktiviteter, hvor ansøgeren afprøver nye metoder eller udvikler nye tiltag, vægtes højt. Børnekulturpuljen støtter derfor som udgangspunkt ikke samme aktivitet flere år i træk.

Puljen kan søges af foreninger, kulturinstitutioner, kulturaktører og kommunale institutioner, herunder dagplejer, vuggestuer, børnehaver, SFO’er og skoler. Midlerne fra Børnekulturpuljen administreres af Frederikshavn Kommunes børnekulturelle netværk.

Der kan primært søges støtte til køb af eller udvikling af egenproduktion af børnekulturaktiviteter inden for forskellige kunstneriske udtryksformer, enkeltstående børnekulturarrangementer eller aktiviteter, der laves i forbindelse med større events samt børnekulturarrangementer med tværfaglige koblinger mellem musik, dans, teater, billedkunst, litteratur eller film.

Link til nærmere omtale af puljen og kriterierne for at søge:
https://frederikshavn.dk/politik/om-kommunen/soeg-puljer-projektmidler-og-legater/pulje-og-projektmidler/boernekulturpuljen/

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......