d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"SF har svigtet de ældre og handicappede borgere

4. september 2019 - kl.10:26 - af:

Kasper Lau

Debatindlæg fra Kasper Lau, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti.

De sidste 5 år har SF i Frederikshavn kommune støttet årlige million besparelser, som har ramt vores ældre og handicappede borgere, samt vores dygtige medarbejdere indenfor området. Dette har betydet at vores medarbejdere har fået mærkbart mindre tid til at yde omsorg og pleje for de borgere, som de brænder for at hjælpe. Derfor et det paradoksalt, at man ved seneste byrådsmøde, hvor man behandlede kvotefordeling af flygtninge, kunne høre SF’s repræsentant udtale ”(..) vi er et rigt land og derfor er det uhyggeligt at vi ikke gør mere(..)”. Særligt når dette ses i perspektivet af, at vi har et af verdens højeste skattetryk, samtidigt med at man gang på gang forringer velfærden for de borgere der i årevis har knoklet og betalt deres skat, i troen på at et stærkt velfærdssamfund ville tage hånd om dem når de fik brug for det.

Efterfølgende vælger SF’s repræsentant at bringe et læserbrev med overskriften ”Hvordan kan man glæde sig over andres elendighed?”, hvori der efter bedste evne forsøges at fremstille DF og den tidligere borgerlige regering, som særligt dårlige mennesker. Og til kan jeg klart sige, vi glæder os på ingen som helst måde os over andre menneskers ulykkelige tilværelse. Men vi glæder os over, at DF og den tidligere regering foretog nogle svære beslutninger, for at mindske antallet af flygtninge og migranter der kommer til Danmark, for derved at have flere penge til velfærd til b.la. vores ældre og handicappede borgere, som selv har betalt og bidraget til samfundet. Ud fra et 2018-niveua koster indvandring vores samfund 33 milliarder om året. For dette beløb kunne vi gøre tandlægebehandling gratis for alle, også ville vi stadig have 25,6 milliarder tilbage, som kunne bruges på vores ældre og handicappede borgere.

Hvis SF virkelig mener at Danmark er så rigt et land, så håber jeg at SF ved de kommende budgetforhandlinger sætter foden ned, og går imod den samlede besparelse på 10,7 millioner kroner indenfor socialområdet for næste år.

En kommentar til: “SF har svigtet de ældre og handicappede borgere”

 1. Karsten Munk den: 4 september - 2019 12:23

  SF mangler ikke penge, så længe modtager er flygtninge/indvandrere.

  Jeg er ikke enig med Kasper Lau, der skriver at indvandring koster Danmark 33 milliarder om året.

  Det tal har floreret i medierne i mange år, og det der hele tiden henvises til.
  Jeg er ret sikker på at staten med vilje skjuler det reelle tal, sådan som man skjuler andre negative konsekvenser ved indvandringen.

  Man gør det svært at skaffe oplysninger om indvandring, men 33 milliarder holder ikke, og jeg opfordrer Dansk Folkeparti til at grave dybere i diverse statistikker.

  Ifølge en rapport fra det danske finansministerium fra februar 2018 beløb statens nettoudgifter til ikke-vestlige indvandrere sig i 2015 til 36 milliarder kroner. Da der er cirka 5 millioner etniske danskere, bliver den årlige udgift for den enkelte skatteyder 7.200 kr. eller 28.800 kr. for en familie på fire.

  Beløbet vedrører imidlertid kun statslige udgifter direkte relateret til indvandrere. Det omfatter ikke yderligere indirekte offentlige midler brugt på retshåndhævelse, skoler, sociale myndigheder og andre relevante instanser på grund af ikke-vestlige indvandreres tilstedeværelse.

Skriv en kommentar......