d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Patienter og personale i nyt samarbejde

25. august 2019 - kl.0:18 - af:

team-2894828_1920

Alle ønsker sig mindre tvang i psykiatrien. Nu sætter patienter og fagprofessionelle sig sammen for at finde gode løsninger på, hvordan tvang bedst kan forebygges. Det sker som led i Psykiatriens deltagelse i et nationalt projekt om bæredygtig brugerinddragelse.

Patienter bidrager til bæredygtige løsninger
Sammen med fire andre hospitaler i Danmark er Psykiatrien i Region Nordjylland udvalgt til at deltage i et nationalt projekt om bæredygtig brugerinddragelse. Projektet sætter fokus på, at brugerinddragelse ikke kun er noget, der skal foregå i det enkelte patientforløb. Patienter og pårørende skal også have en stærkere stemme i udviklingsarbejdet, og når hospitalet skal prioritere, hvordan ressourcer mv. bedst kan anvendes. Målet er, at alt hvad hospitalet gør, skal skabe værdi for patienterne.

– I Psykiatrien er vi godt i gang med at gøre brugerinddragelse til en integreret del af vores strategi. Med dette projekt tager vi fat på en af de helt store udfordringer, nemlig hvordan vi kan minimere brugen af tvang. Vi tror på, at patienterne kan hjælpe os med at finde de løsninger, der skal til, siger Jan Mainz, professor og direktør for patientforløb og kvalitet i Psykiatrien.

Udgangspunktet er de konkrete erfaringer
Bæredygtig brugerinddragelse handler netop om, at brugerne får mulighed for at arbejde direkte sammen med hospitalets ledelse og personale, ikke kun som høringspart, men som ligeværdige partnere i en samskabende proces.

Tre intensive sengeafsnit (lukkede afsnit) er med i det aktuelle projekt om forebyggelse af tvang, to fra Brønderslev Psykiatriske Sygehus og et fra Psykiatrien i Aalborg.

– Alle tre steder gør personalet i forvejen en stor indsats for at forebygge tvang, men de vil gerne gøre det endnu bedre. Derfor inviterer vi nu patienterne med ind i et samarbejde om at finde de gode løsninger, og vi har en forventning om, at de kan bidrage med en viden, vi som fagpersoner overser, forklarer Malene Terp, der leder projektet i Psykiatrien.

Lokale løsninger på specifikke problemstillinger
Som optakt til projektet er der kigget på den nuværende praksis. Nu følges der op med workshops i de enkelte afsnit. Her vil deltagerne arbejde med deres forståelse af brugerinddragelse, og sammen vil de vurdere de tvangsforebyggende initiativer, der anvendes i dag. Herefter vil deltagerne arbejde sig frem til, hvad der i deres lokale kontekst kan gøres anderledes og bedre, forklarer Malene Terp.

De situationer, hvor tvang opstår, er nemlig forskellige. I et af de deltagende afsnit er der en gruppe af yngre patienter med selvskadende adfærd, så her vil det være vigtigt at drøfte, hvordan personalet bedst kan samarbejde med de unge for at beskytte dem.

I andre afsnit vil det være andre problemstillinger, der skal arbejdes med. Hvilke temaer, der er de vigtigste at få fokus på, aftaler deltagerne sammen.

Svarene er ikke givet på forhånd
– Når vi vil brugerinddragelse, er det netop vigtigt, at vi inviterer ind i et åbent samarbejde, hvor patienter og pårørende får reel indflydelse på, hvad der skal til for at skabe forbedringer.

– Patienter og personale mødes med hver deres brikker af viden og erfaring, og sammen finder de ud af, hvordan puslespillet skal samles. Ud af den proces vokser de bæredygtige løsninger, som kan gøre en forskel, når de efterfølgende tages i anvendelse, uddyber Malene Terp.

Mere information
Projekt Bæredygtig Brugerinddragelse er et samarbejde mellem Danske Patienter/ViBIS og 5 udvalgte hospitaler i Danmark. Psykiatrien er eneste nordjyske deltager i det nationale projekt, der støttes af Trygfonden.

Danske Patienter er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger i Danmark. ViBIS står for Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet.

Læs mere om projektet på Danske Patienters hjemmeside:

https://danskepatienter.dk/vibis/om-vibis/vores-projekter/baeredygtig-brugerinddragelserojektet

Skriv en kommentar......