d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Ole Rørbæk Jensen indtræder i Nordjyllands Kystmuseum

24. august 2019 - kl.10:28 - af:

Ole Røbæk Jensen

På byrådsmødet i januar 2018 udpegede Frederikshavn Byråd Bjarke Dyhr Lynnerup (A) som medlem af bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum.

Af arbejdsmæssige årsager ønsker Bjarke Dyhr Lynnerup nu at udtræde af kystmuseets bestyrelse. I stedet peger Socialdemokratiet på Ole Rørbæk Jensen, Sæby, som nyt medlem.

Det indstilles, at Byrådet på næste møde den 28. august udpeger Ole Rørbæk som nyt medlem af bestyrelsen. Udpegningen gælder for den resterende del af byrådsperioden frem til udgangen af 2021.

Nordjyllands Kystmuseum består af 8 medlemmer; heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.

Museets formål er:

  • gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers levevilkår fra de ældste tider til nu. Museets driver lokalhistoriske arkiver, som skal dokumentere Frederikshavn Kommunes lokalhistorie gennem indsamling af arkivalier, billeder, lydoptagelser og trykt materiale
  • at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets og lokalarkivernes samlinger
  • at drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendig konservering
  • ved et aktivt formidlingsarbejde at gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningstyper.

Tekst: Per Rye

 

 

 

 

Skriv en kommentar......