d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Hedegaard stopper dele af sit politiske arbejde

23. august 2019 - kl.8:22 - af:

JensHedegaardKristensen_600x250

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Jens Hedegaard Kristensen, Vangen-Haldbjerg, indstiller dele af sit politiske arbejde.

Hedegaard Kristensen har meddelt, at han på grund af sygdom indtil videre vil være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af Frederikshavn Byråd. Sygeperioden forventes at vare 3 måneder. Hedegaard søger derfor om orlov.

På den baggrund skal borgmesteren – jf. den kommunale styrelseslov – indkalde stedfortræderen til byråd og udvalg. Byrådet tager stilling hertil på næste møde den 28. august.

Byrådet skal derfor træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. 1. stedfortræder på den socialdemokratiske liste er Claus Henrik Nedermark, Kvissel.

Den socialdemokratiske gruppe har meddelt, at Anders Brandt Sørensen indtræder på Jens Hedegaards plads i Plan- og Miljøudvalget i orlovsperioden.

I Jens Hedegaard Kristensens orlovsperiode udtræder Anders Brandt Sørensen af Sundhedsudvalget, hvor Claus Henrik Nedermark indtræder i stedet.

På byrådsmødet i december 2017 udpegede Frederikshavn Byråd Jens Hedegaard Kristensen som stedfortræder til Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del.

Af personlige årsager ønsker Hedegaard Kristensen at udtræde af nævnet. I stedet peger Socialdemokraterne på Brian Kjær som ny stedfortræder til Fredningsnævnet.

Jf. Naturbeskyttelseslovens udpeger Byrådet 1 medlem samt 1 suppleant til Fredningsnævnet i regionen. Fredningsnævnet behandler fredningssager og dispensation for fredningen.

Sagen er på som punkt på dagsordenen for Byrådets næste møde, og det indstilles, at Byrådet udpeger Brian Kjær (A) som stedfortræder til Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlige del. Udpegningen gælder for den resterende del af byrådsperioden frem til udgangen af 2021.

Jens Hedegaard er endvidere formand for Forsyningen Frederikshavn.

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......