d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Rådhusvej i Sæby lukkes i krydset ved Sæbygårdvej

15. august 2019 - kl.8:14 - af:

IMG_0455 kopier

Forud for det seneste møde i Teknisk Udvalg indstillede kommunaldirektøren, at Rådhusvej i Sæby lukkes i krydset med Sæbygårdvej – vest for Svømmehallen.

Det har udvalget nu tiltrådt. Vejen lukkes i første omgang midlertidigt som et forsøg, men målet er, at projektet på sigt gøres permanent.

Krydset er atypisk og vigepligtsforholdene svære at forstå både for bilister og cyklister. Forholdene kompliceres yderligere af, at cykelstierne er dobbeltrettede.

Teknisk Udvalg tog ligeledes en orientering til efterretning om status på faunapassage ved Sæby Vandmølle.

Det blev i 2018 besluttet, at man vil lave et detailprojekt med henblik på et skabe faunapassage ved vandmøllen. Teknisk Udvalg har besluttet, at detailprojektet skal tage udgangspunkt i det skitseprojekt, som DTU’s Aqua har udarbejdet. Teknisk Udvalg har tidligere afsat 300.000 kr. hertil.

Begge projekter har inden for de seneste dage været udførligt omtalt i artikler i Sæby Avis.

En sag om endelig vedtagelse af lokalplan for opførelse af tæt-lav bebyggelse ved ”Solsbæk Strand” i det sydligste Sæby har været på dagsordenen for seneste møde i Plan- og Miljøudvalget.

Kommunaldirektøren havde forud for mødet indstillet, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at dette udvalg vedtager kommuneplantillæg og lokalplan: boliger ved ”Solsbæk Strand” med diverse ændringer, bl.a. med udgangspunkt i afstandskravet på 510 m til største pelsdyrsfarm på Hedevangsvej 35.

Indstillingen blev tiltrådt af politikerne.

Jem&Fix har planer om at opføre et stort byggemarked på 1200 m2 langs Aalborgvej (nær Bygma). Her har bygherre frivilligt indgået udbygningsaftale om etablering af en venstresvingsbane på Aalborgvej i tilknytning til vejadgangen til butikken.

Udvalgets politikere tiltrådte en indstilling fra kommunaldirektøren om over for Økonomiudvalget og Byrådet at anbefale, at en lokalplan med tilhørende tillæg til kommuneplanen vedtages med de ændringer, der fremgår af et supplerende høringsnotat.

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......