d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Ønsker oprettelse af sygeplejeklinik i Dybvad

15. august 2019 - kl.10:20 - af:

dybvad1_600x250

Der er fra politisk side ønske om at oprette en sygeplejeklinik i på Ældrecentret i Dybvad.

Spørgsmålet er sat på dagsordenen for det forestående møde i Sundhedsudvalget den 19. august, hvor Sundhedsudvalget skal tage stilling til oprettelse af en sådan klinik.

Sygeplejeklinikken kan etableres ved en mindre ombygning på Dybvad Ældrecenters 2. sal. Der er god adgang til klinikken via elevator, og der etableres et lille venteområde med sofa. Der er let adgang til toilet. Parkeringsforholdene er rimelige. Desuden er der busstoppested lige over for plejecentret.

Frederikshavn Kommune har en intention om, at alle borgere skal have adgang til en sygeplejeklinik. Der er allerede etableret sygeplejeklinikker flere steder i kommunen, hvor borgeren har let adgang til sygepleje i nærmiljøet og optimal udnyttelse af sygeplejerskernes tid.

For at opnå mere ensartet dækning af sygeplejeklinikker i kommunen og samtidig give borgerne i Dybvad mulighed for at blive behandlet i en sygeplejeklinik i nærmiljøet, foreslås det, at der etableres en sygeplejeklinik på Dybvad Ældrecenter.

Borgere i Dybvad og omegn er tidligere blevet tilbudt at møde i sygeplejeklinikken i Østervrå, hvortil der er 13 km. Med en klinik på Dybvad Ældrecenter vil det betyde at borgeren får et tilbud i nærmiljøet – og kan opnå en langt større frisætning ved at møde i klinikken i stedet for ”at vente på” sygeplejersken hjemme.

Ved en optælling af nuværende opgaver i sygeplejegruppen i Dybvad, estimeres det, at der over en 4 ugers periode vil være 97 besøg af 26 forskellige borgere. Dette tal forventes at stige over tid efterhånden som borgerne oplever de fordele, der kan opnås ved behandling i en professionel sygeplejeklinik. Samtidig er det ofte lettere, at visitere nye borgere hertil – end overflytte borgere, der allerede får behandling i eget hjem

Der er samtidig en gevinst for medarbejderne. Etableringen af en sygeplejeklinik i Dybvad vil have stor betydning for sygeplejegruppen. Gruppen er forholdsvis lille med 3-4 daglige køreruter og er derfor sårbar i forbindelse med sygdom, ferie og fridage.

Hvis relevante borgere overgår til behandling i en sygeplejeklinik, vil der kunne planlægges anderledes og mere fleksibelt. Desuden vil der kunne arbejdes henimod, at social- og sundhedsassistenter kan løse nogle af deres opgaver i klinikken, så opgaverne udføres ”bedst og billigst”. For medarbejderne betyder det et bedre arbejdsmiljø, da klinikken indrettes med hævesænkebord og hæve-sænkbart leje, så de bedste arbejdsstillinger opnås.

Den umiddelbare besparelse ligger i mindre forbrugt tid på landevejen samt færre kørte kilometer. Det er vanskeligt at lave en egentlig opgørelse, da borgerne bor spredt i området, men ved et gennemsnit på 15 km til de 26 borgere er der en besparelse på 390 km samt den tid, der går dertil.

Ombygning samt inventar anslås til 176.136 kr., som kan afholdes inden for Center for Sundhed og Plejes eget budget.

Social-, Sundheds- og Kulturdirektøren indstiller forud for mødet, at Sundhedsudvalget sender sagen til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, og at Sundhedsudvalget derefter genoptager sagen med henblik på godkendelse af oprettelse af en sygeplejeklinik i Dybvad.

Tekst: Per Rye

Skriv en kommentar......