d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Endelig vedtagelse af nye lokalplaner i Sæby

13. august 2019 - kl.0:52 - af:

IMG_Frederikshavn_Raadhus_600x250_5036

På dagsordenen for næste møde i Plan- og Miljøudvalget den 13. august er to punkter, som vedrører nye lokalplaner i Sæby: boliger ved ”Solsbæk Strand” samt nyt byggemarked ved Aalborgvej.

Sagen om lokalplan for nye boliger i det sydligste Sæby ”Solsbæk Strand” har ”kørt” frem og tilbage i den politiske mølle i flere omgange. Senest var punktet til behandling i Plan- og Miljøudvalget den 4. juni, og Økonomiudvalget har endnu ikke behandlet spørgsmålet.

Udsættelsen af sagen skyldes usikkerhed i forhold til, hvilke afstande, der er nødvendige, for at sikre en fortsat drift af minkfarmene på Hedevangsvej.

Her er der registreret 4 minkfarme, som har forskellige antal bure, dyr og burstørrelser. Alle farme er godkendt efter de tidligere regler.

Minkfarmen på Hedevangsvej 35 har det største antal dyr og burareal af de 4 farme, hvorfor den afføder den største lugtgeneafstand. Derfor har forvaltningen fået udarbejdet en konkret lugtgeneberegning herfor. På denne farm har hver tæve i gennemsnit 1,37 m², mens branchens gennemsnitstal er 0,94 m² pr. dyr. Minkene har altså bedre plads end på øvrige minkfarme.

Lugtgeneberegningen er udført af Kopenhagen Fur. Den viser, at såfremt minkfarmen med de nuværende regler ansøger om deres nuværende dyrehold og bure, så er det nødvendigt med en afstand på 503 m til nærmeste byzone.

Forvaltningen har efter bedste evne givet et bud på et afstandsbehov for de 3 øvrige minkfarme på Hedevangsvej. Beregningen er baseret på minkfarmenes nuværende godkendelser til antal dyr, ansøgninger og anslåede burareal.

Konklusionen er, at det altså er nødvendigt at reducere byzonearealet inden for de 503 m fra Hedevangsvej 35, men ikke for de øvrige minkfarme, hvis man vil bevare minkfarmene i deres nuværende form.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget at vedtage kommuneplantillæg og lokalplan for ”Solsbæk Strand” med følgende ændringer: Lokalplanen vedtages med udgangspunkt i afstandskravet på 510 m til største pelsdyrsfarm. Der udtages et mindre areal omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Der tilføjes en mindre tekst vedr. naturarealerne og den økologiske forbindelse jf. aftale med Naturstyrelsen. Endelig tilføjes der en tekst vedr. veje.

Nyt byggemarked
Kommunaldirektøren indstiller i et andet punkt, som omhandler et nyt 1200 m2 stort byggemarked på Aalborgvej, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan og tillæg til Kommuneplanen vedtages med de ændringer, der fremgår af et høringsnotat.

Her har bygherre frivilligt indgået en udbygningsaftale om etablering af en venstresvingsbane på Aalborgvej i tilknytning til vejadgangen til butikken.

Via dette link og ved at scrolle til side 353 og fremover kan man se meget mere om høringsnotat, insigelser, plantegninger m.v.:

https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%202018-2021&date=13-08-2019%2015.00%20-%2019.00&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......