d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Individuelt 3-årigt særligt tilrettelagt undervisningsforløb

19. juni 2019 - kl.14:53 - af:

frederikshavn_kommune_raadhus_2-1

Arbejdsmarkedsudvalget har på udvalgets seneste møde besluttet at godkende en indstilling fra børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren om brugen af STU-tilbud i Projekt og Integration.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet i april, at administrationen arbejdede videre med planerne om at oprette et STU-tilbud med start i august 2019.

Derudover er oprettelsen af en intern STU et af de besparelsespotentialer, der er præsenteret med henblik på at sikre budgetoverholdelse i Center for Arbejdsmarked.

STU er et investeringsprojekt med en langsigtet indfasning. Der trækkes ikke borgere hjem, der allerede er i et tilbud, medmindre der er kontraktudløb, og at det giver mening/progression for borgeren ud fra en individuel og faglig vurdering.

Ud over besparelsespotentialet vil STU’en imødekomme en efterspørgsel efter et mere arbejdsmarkedsrettet tilbud, hvor der samtidig er et ungemiljø og sociale aktiviteter med andre unge.

Tilbuddet er en 3-årig individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse med undervisning, praktiske værksteder og eventuelt praktik i forskellige virksomheder. Værkstederne har en reel produktion og den unge vil derfor blive en del af virksomheden med det samme. Udover socialfagligt personale er der tilknyttet en virksomhedskonsulent, der skal understøtte det arbejdsmarkedsrettede perspektiv og sikre kontakten med virksomhederne.

Base for STU vil være et særligt tilrettelagt ungemiljø på Hånbækvej 32B i Frederikshavn, hvor den almene undervisning vil foregå samt samværsaktiviteter. Værkstedsaktiviteterne foregår også på Gl. Skagensvej 105 og Knivholtvej 20.

STU-tilbuddet vil blive en del af de muligheder, der kan bruges ved nye STU-forløb for borgere i målgruppen, som ønsker et arbejdsmarkedsrettet perspektiv.

Endvidere kan tilbuddet bruges til andre unge, der ikke nødvendigvis er i målgruppen for en STU, men som ville kunne profitere af et lignende tilbud inden for LAB-loven. Der vil være en indfasningstid på 1-2 år, inden der forventes at være ca. 10 STU-elever på det interne tilbud. Prisen vil være identisk for henholdsvis STU og LAB. Dette vil skabe basis for, at der hurtigt vil være en volumen, som sikrer det interne prisniveau og dermed sænker de samlede omkostninger.

Det er Frederikshavn Kommunes vurdering, at der aktuelt er 6 unge, der vil kunne profitere af STU-tilbuddet med start den 1. august. Dertil er forventningen, at der er 12 unge i år 2020 og 18 unge i år 2021, der kan profitere af tilbuddet.

Dette giver følgende besparelse:

  • Besparelse ved internt STU-tilbud i 2019 200.000 kr.
  • Besparelse ved internt STU-tilbud i 2020 820.000 kr.
  • Besparelse ved internt STU tilbud i 20211.230.000 kr.

Læs mere om STU:
https://www.uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......