d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Hørby Varmeværk søger om garanti til lån

18. juni 2019 - kl.0:45 - af:

Hoerby_Varmeværk_adm_bygn_IMG_5367_600x400

Hørby Varmeværk A.m.b.a. har anmodet Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti til et lån ved KommuneKredit på 1.1 mio. kr. til finansiering af renovering af ledningsnettet på Hjørringvej og Humlevej samt renovering af taget på kontorbygningen. Lånet forventes optaget som et annuitetslån med en løbetid på 25 år.

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12 kan der ydes garanti, såfremt lånet opfylder to gældende vilkår for kommunal låntagning. Det skal anføres, at der bl.a. står nævnt, at lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån, og at løbetiden ikke må overstige 25 år.

Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Frederikshavn Kommune kan således yde garantien til lånet, jf. reglerne om kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun yders kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.

Frederikshavn Kommune har tidligere stillet garantier for Hørby Varmeværk A.m.b.a. Det drejer sig om 5 lån optaget i henholdsvis 2012 og 2015, hvor den samlede restgæld p.t. er på 5.770.352 kr.

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget på udvalgets kommende møde den 19. juni over for Byrådet anbefaler, at der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for et lån i KommuneKredit på op til 1 mio. kr. til Hørby Varmeværk A.m.b.a. til investering i ledningsrenovering samt til tag på kontorbygning, samt at der opkræves den til enhver tid gældende løbende årlige garantiprovision af restgælden ultimo året – pt. 0,75 %.

Tekst: Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......