d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"70-års jubilæum hos Røde Kors i Sæby

11. juni 2019 - kl.0:28 - af:

Roede kors 600x250

Sæby Røde Kors har den 16. juni eksisteret i 70 år. Foreningen blev udskilt fra Hjørring Røde Kors og blev en selvstændig afdeling, og 7 damer fra Sæby udgjorde den første bestyrelse. Kontingentet blev fastsat til 2 kr. om året pr. medlem.

Den første aktivitet i den nye afdeling var uddannelse i førstehjælp. 25 elever deltog i det 36 timer lange kursus. Efter bestået eksamen med sensor, havde man ret til at kalde sig samarit.

Røde Kors har altid haft redningsposter ved strandene. Bestyrelsen i Sæby Røde Kors indkøbte redningsposter så hele den 19 km lange kyststrækning i Sæby Kommune var dækket. I 2007, ved kommunesammenlægningen, overtog Frederikshavn Kommune opgaven.

Allerede fra 1957 har det været en tradition at give julehjælp til familier, hvor økonomien ikke var særlig god. Desværre er det stadig i nutidens Danmark nødvendigt at yde hjælp til børnefamiliers jul.

I 1966 købte Sæby Røde Kors den gamle politistation på Hans Aabels vej. Denne blev indrettet som børnehave med plads til 40 børn. Børnehaven havde stor tilslutning med en lang venteliste til følge. Dette gjorde, at man i 1969 påbegyndte arbejdet med at få etableret børnehave nr. 2, nemlig Bispevang Børnehave. Børnehaven på Hans Aabels vej lukkede i 1975. Bispevang Børnehave blev overdraget til en selvejende institution i 2000.

I 1978 så besøgstjenesten dagens lys. Mange ensomme ældre kom til at nyde godt af Røde Kors Sæbys besøgstjeneste. Det var en sej omgang at få denne aktivitet i gang. Hjemmehjælperne troede, at besøgsvennerne ville gå dem i ”bedene”, så de blev arbejdsløse. I dag er der et rigtigt godt samarbejde mellem kommunale ansatte og besøgstjenesten.

Nørklerne startede omkring 1985, da krige og naturkatastrofer gav mange flygtninge, som flygtede næsten uden tøj og ejendele. Røde Kors fik tilbudt tøj, men det var dyrt at sende. Afdelingen fandt en del frivillige, som hjalp til med at sprætte tøj op og sy det om til børnetøj. Der blev indkøbt symaskiner og kilometervis af sytråd. Det færdige børnetøj blev pakket og mærket med alder og størrelse og sendt til et opsamlingssted, hvorfra det blev sendt ud til katastrofeområderne. Aktiviteten består stadig med 6 aktive kvinder, som er i gang med at sy, omforandre og strikke til mennesker i nød.

For ca. 20 år siden blev afdelingen opfordret af Landskontoret til at etablere en aktivitet for flygtninge. Vi har med engagerede frivillige budt flygtninge velkommen og tilbudt støtte både praktisk, kulturelt og medmenneskeligt.

Igennem årene er der tilbudt lektiehjælp, socialt samvær, hjælp til ansøgninger, læse og forstå fra det offentlige, banker mm.

Der er etableret et godt netværk, hvor flygtninge kan mødes med danskere udenfor det offentlige system og lære helt almindelige danskere at kende.

I mange år arbejdede bestyrelsen målrettet med at skaffe midler ved tombola, gavespil, Røde Kors ugen m.m. til humanitært arbejde lokalt og globalt.

Ved salg af Røde Kors Børnehaven ”Bispevang” i 2000 til en selvejende institution, blev der rejst kapital, så det blev muligt at åbne Røde Kors butikken i Krystalgade. Med bestyrelsesmedlem Lillian Pedersen som dygtig butiksleder, og hvor der blev indrettet en hyggelig butik. Ca. 25 frivillige meldte sig fra starten til sortering af tøj, vask, strygning og salg i butikken. I 2013 blev der mulighed for udvidelse af butikken, da Sæby Turistbureau flyttede ud af bygningen.

Nørkleriet startede op i 2012 som Røde Kors Sæbys seneste aktivitet.

Ideen er, at man anvender brugbare materialer f.eks. garn, stof, bånd, broderier m.m. og kreerer salgbare ting til butikken. Gruppen deltager i forskellige arrangementer f.eks. havnefest og julemarkeder for at synliggøre aktiviteten.

Butikken er Røde Kors Sæbys vigtigste indtægtskilde. Overskuddet fra salget bliver brugt til nødhjælp lokalt og globalt. Desuden har afdelingen støttet katastrofehjælpen i verdens brændpunkter.

I juli måned 2019 sender afdelingen 13 børn og unge på en uges ferielejr på ”Vesterskov” ved Brønden.

Røde Kors Sæbys 70 år jubilæum bliver fejret lørdag den 15. juni i Røde Kors butikken med kaffe/the og rundstykker, Sæby Gospelkor og gode tilbud i butikken.

Om eftermiddagen er der indbudt til sammenkomst for frivillig, medlemmer m.fl. i ”Mariehuset”. Der bliver underholdning med musik og fællessang, og Borgmester Birgit Hansen kommer og holder festtalen.

 

Skriv en kommentar......