d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"50.000 kr. i vedligehold til lokaletilskud

11. juni 2019 - kl.8:09 - af:

frederikshavn_kommune_raadhus_6

Center for Kultur og Fritid har modtaget en række elektroniske ansøgninger fra foreninger om driftstilskud. Disse ansøgninger forelægges Folkeoplysningsudvalget, når dette udvalg mødes næste gang den 13. juni.

Ansøgningerne er sendt af de frivillige folkeoplysende foreninger, der er godkendt til at modtage lokaletilskud, og hvor foreningernes vedligeholdelsesudgift til lokalet er mere end 50.000 kr.

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, om foreningerne kan medtage disse udgifter i deres tilskudsansøgning og dermed modtage lokaletilskud for udgifterne.

Udvalget gøres i dagsordenen for mødet opmærksom på, at ansøgningerne vedrører udgifter i 2018, hvor den gamle tilskudsordning var gældende, og hvor foreninger kan medtage udgifter for udendørsanlæg og baner.

Ved tilskudsansøgning i 2020 kan foreninger ikke medtage udgifter for udendørsanlæg og baner, da Folkeoplysningsudvalget i december 2018 besluttede, at der ikke ydes lokaletilskud til udendørsanlæg og baner. Denne beslutning er gældende med den nye tilskudsordning (Folkeoplysningsordningen).

Alle tilskud indarbejdes i den samlede tilskudsudbetaling, som udbetales i juni 2019.

Ifølge tilskudsregler for folkeoplysende foreningsarbejde er foreninger garanteret lokaletilskud til vedligeholdelsesudgifter på lokalet på op til 50.000 kr. Har foreninger højere udgifter til lokalets vedligehold, skal foreninger søge Folkeoplysningsudvalget om at få tilskud til disse udgifter. Kommunalbestyrelsen kan efter Folkeoplysningsloven beslutte ikke at yde lokaletilskud, hvis det medfører en merudgift for kommunalbestyrelsen.

Center for Kultur og Fritid har modtaget ansøgninger fra disse 10 foreninger: Frederikshavn Motorcross Klub, Frederikshavn-Sæby Auto Sport, Frederikshavn Firma Klubber (FFK Centret), Bangsbo Freja, IF Skjold Sæby, FDF Strandby, Fritid Aktiv Familieklub (FAF), Golfklubben Hvide Klit, Sæby Golfklub samt Frederikshavn Rideklub.

Center for Kultur og Fritid har gennemgået de modtagne ansøgninger samt foreningernes regnskab og dokumentation for udgifterne. Centret har undersøgt, om foreningerne har søgt anlægspuljen for dækning af deres lokaleudgifter for at sikre, at der ikke sker dobbeltfinansiering.

 

Tekst: Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......