d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Samme antal på offentlig forsørgelse som forventet

8. juni 2019 - kl.20:29 - af:

IMG_Frederikshavn_Raadhus_600x250_5036

Frederikshavn Kommune er placeret som nummer 54 ud af landets i alt 98 kommuner på ranglisten ”Alle ydelser” med hensyn til offentlig forsørgelse.

Ranglisten fra Beskæftigelsesministeriet viser, hvor god den enkelte kommune er til at få færre på offentlig forsørgelse end forventet. Frederikshavn Kommunes placering betyder, at man har det samme antal på offentligt forsørgelse som forventet på baggrund af kommunens rammevilkår.

Det betyder videre, at der er et samlet besparelsespotentiale på alle ydelser samlet på 200.000 kr. På dagpenge er der 10 personer færre på offentlig forsørgelse end Arbejdsmarkedsudvalget har forventet, hvilket resulterer i en kommunal besparelse på 800.000 kr.

På sygedagpenge er der det samme antal på offentlig forsørgelse som forventet, hvilket betyder, at der hverken er en besparelse eller besparelsespotentiale (det skal bemærkes, at de kommunale besparelser er udregnet på baggrund af uafrundede tal og afrundet til nærmeste 100.000 kr.).

På kontanthjælp er der 20 personer mere på offentlig forsørgelse end forventet, hvilket betyder, at der for Frederikshavn Kommune er et besparelsespotentiale på 1.000.000 kr.

Udregningerne er sat på dagsordenen for næste møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 13. juni. Her har Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstillet, at Arbejdsmarkedsudvalget tager Beskæftigelsesministerens rangliste over kommunernes beskæftigelsesindsats til efterretning.

Ranglistet efter resultater
Beskæftigelsesministeriet har ranglistet landets kommuner fra 1 til 98 efter deres resultater. Opgørelsen følger op på den politiske aftale om afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen, som giver kommunerne mere frihed og lempede regler inden for beskæftigelsesområdet, men også krav om, at kommunerne fremadrettet skal måles på deres resultater.

Undersøgelsen anvender registerdata til at beregne indeksværdier for kommunernes rammevilkår for offentlige forsørgelsesydelser. Der tages bl.a. højde for alder og uddannelse i de enkelte kommuner, så de kan sammenlignes. Listen viser, hvordan kommunerne samlet set klarer sig på beskæftigelsesområdet, og den opdateres to gange årligt.

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse og sammenholdt det med det antal, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår.

I toppen af listen er de kommuner, der gør det godt, og som har færre personer på offentlig forsørgelse end forventet ud fra deres rammevilkår, mens kommuner i bunden af listen har flere personer på offentlig forsørgelse end forventet. Derved får kommunerne lettere ved at se, hvor gode de er til at få borgere væk fra dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Samtidig kan man se, hvilke kommuner der gør det godt, og som de mindre gode kommuner kan søge inspiration hos.

Kontanthjælpsområdet er med den seneste opdatering udvidet til også at indeholde ledighedsydelse og ressourceforløb. Det giver en endnu mere præcis opgørelse over, hvor mange personer kommunerne får væk fra offentlig forsørgelse.

En nordjysk rangliste for de seneste par år kan læses på side 14 via dette link:
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Arbejdsmarkedsudvalget%202018-2021&date=13-06-2019%2015.00%20-%2018.00&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......