d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"36 høringssvar til planer om sommerhusområde i Lyngså

5. juni 2019 - kl.11:34 - af:

KLitten

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget tager en orientering om sommerhusområde ved FDF-koloni ”Klitten” nær Lyngså til efterretning på udvalgets forestående møde den 4. juni.

Plan- og Miljøudvalget besluttede i starten af september 2018 og Økonomiudvalget i slutningen af september 2018 at sende forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan for sommerhusområdet ved Lyngså – FDF´s koloni Klitten i offentlig høring.

Der blev den 29. november 2018 holdt et offentligt møde. Høringsfristen udløb den 2. januar 2019. Siden er der er kommet 36 høringssvar.

Et høringssvar er fra Erhvervsstyrelsen vedr. regelsættet om udlejning af ferie- og fritidsejendomme (sommerhusloven), som de anbefaler at indbygge i lokalplanen for på den måde at sikre, at en eventuel udlejning bliver i overensstemmelse med sommerhuslovens bestemmelser.

I november bad Erhvervsstyrelsen således FDF om en redegørelse for den forventede udlejningsaktivitet (omfang og art) i et særligt erklæringsskema. Det blev afleveret i januar.

Afgørelsen fra Erhvervsstyrelsen omkring udlejningsaktiviteten har stor betydning for behandlingen af høringssvarene vedr. støj og udlejning.

”Status er derfor nu, at vi, som aftalt med FDF pt. venter afklaring på, hvad der fremover må udlejes, og dermed hvad vi kan tillade i lokalplanen,” hedder det i dagsordenen.

Seneste udmelding omkring status på sagsbehandlingen fra Erhvervsstyrelsen er fra den 21. maj 2019, hvor styrelsen oplyser, at den vender tilbage inden for 3 uger. Såfremt Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse i sagen til den nye udmeldte tid, forventes sagen at kunne forelægges Plan- og Miljøudvalget på det næstkommende møde midt i august måned.

Tekst: Per Rye

 

 

En kommentar til: “36 høringssvar til planer om sommerhusområde i Lyngså”

  1. Per Rye den: 5 juni - 2019 16:04

    Udvalgets beslutning blev kort og godt: “Til orientering”

Skriv en kommentar......