d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Der lægges op til nedrivning af Winkelsgade 6 i Dybvad

30. maj 2019 - kl.13:08 - af:

dybvad1_600x250

Der har længe været ønsker om at nedrive ejendommen Winkelsgade 6 i Dybvad.

Imidlertid indkom bemærkninger fra Nordjyllands Kystmuseum, som anbefaler bevaring af bygningen. Nordjyllands Kystmuseum gør opmærksom på, at ejendommen har en såkaldt ”SAVE-registrering 4”; den er dermed bevaringsværdig. Bygningen ligger endvidere i et udpeget bevaringsværdigt kulturmiljø, Den Røde Stationsby, og er et vigtigt element i kulturmiljøets samlede udtryk og helhedsværdi. Kystmuseet anbefaler, at bygningen søges bevaret på grund af kulturmiljøets helhedsindtryk.

Dog gøres der opmærksom på, at hvis Byrådet vælger at indstille til nedrivning, vil Kystmuseet ikke komme med yderligere bemærkninger og indsigelser.

Trods bemærkningerne fra Kystmuseet er det det kommunale fagcenters vurdering, at bygningen ikke selvstændigt indeholder tilstrækkelige bevaringsværdier, der kan danne grundlag for at nedlægge forbud efter planloven mod nedrivning og efterfølgende udarbejdelse af bevarende lokalplan.

Plan- og Miljøudvalget har punktet på dagsordenen den 4. juni. Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at udvalget godkender, at der gives tilladelse til nedrivning af bygningen.

Bygningen er i sin tid opført til boligformål, men har i en årrække stået ubeboet hen. Det har længe været lokalsamfundets ønske at nedrive bygningen, der er misligholdt og i stærk forfald. På den baggrund har Dybvad Byudvikling, umiddelbart inden den berammede tvangsauktion, købt ejendommen for et symbolsk beløb, idet kurator vurderede, at bygningen ikke kan genoprettes til bolig. Dybvad Byudvikling ønsker at nedrive bygningen og i stedet anlægge et grønt område, evt. med aktiviteter.

 

Tekst: Per Rye

2 kommentarer til: “Der lægges op til nedrivning af Winkelsgade 6 i Dybvad”

  1. Karsten Munk den: 30 maj - 2019 13:19

    Hvorfor har vi en statslig myndighed, der erklærer en bygning bevaringsværdig, når den bliver forladt og forfalder over en årrække?
    Det må give røde ører i kommunen, at man ikke respekterer lovgivningen på det her område.

  2. Per Rye den: 5 juni - 2019 16:08

    Kommunaldirektøren indstillede forud for mødet, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at der meddeles tilladelse til nedrivning af bygningen. Udvalgets beslutning blev:
    Indstillingen tiltrædes.

Skriv en kommentar......