d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Sæby Vandmølle – der er en anden virkelighed

26. maj 2019 - kl.18:43 - af:

ordet_er_frit__foto_600x250

Frederikshavn Kommune (FK) har igangsat en proces, der skal afklare om et projekt udarbejdet af Jan Nielsen fra Danmarks Tekniske Universitet Aqua (DTU) om at sikre fisk fri passage op i å systemet, kan lade sig gøre teknisk. Projektet indebærer at halvdelen af stemmeværket fjernes, eksisterende vandstand sænkes 2,3m, der etableres en “møllesø” foran det resterende stemmeværk, og der skabes flow med indpumpet vand 24 timer i døgnet, eller alternativt føres vandet i et stort synlig rør langs åen til den rammer det niveau i åen vandspejlet i søen har idag. Mellem “møllesøen” og den sænkede å etableres en lang spunsvæg i jern. Dette vil skabe dybe ar i landskabet og fjerne historiefortællingen om Sæby Vandmølle fra 1654 og byens opvækst omkring den. Det virker som om, FK fortsætter med at ville køre vores kulturarv på lossepladsen.

Sæby Ålaug har ved Morten Haugård udarbejdet et andet projekt, som indebærer et nordligt stryg, et mindre vandløb (omstryg) med rigtig faldhøjde og sammenhæng med det nedre løb. Dette projekt har FK sendt til høring hos Slots og Kulturstyrelsen (SLKS), og deres svar er ikke til at misforstå (https://drive.google.com/file/d/0Bx80_LJ7QprGUVZmb1lFZHA0bHRGSVZEVmhuTUNXYWxKeWpr/view?usp=sharing)

Beskeden var den samme som i 2015 (https://drive.google.com/file/d/0Bx80_LJ7QprGSUhqa2lUQmczSWtDemR0R0FJZ3FwOHlzS253/view?usp=sharing), hvor FK forelagde SLKS for et andet projekt om stemmeværket:

Hold fingrene fra stemmeværket mener SLKS, det er jeres historie, bevar den for fremtiden og bliv bedre til at formidle den.

Det aktuelle projekt fra Jan Nielsen, DTU, har FK ikke sendt til høring hos SLKS, selvom det er langt mere vidtgående end Sæby Ålaugs!

Jan Nielsen, DTU, og Anna Kathrine Aaen Hansen, sagsbehandler og biolog fra FK, har på min forespørgsel på mail oplyst, at et omstryg ikke kan lade sig gøre, og at der ikke er andre muligheder for at skabe fri passage for fisk end at fjerne halvdelen af stemmeværket. Og dermed har sagkundskaben talt, skulle man tro. Men virkeligheden er en anden. For selvfølgelig er der andre steder i verden, hvor der findes stemmeværker til vandkraft, hvor man har facet problemerne med fiskenes manglende mulighed for vandring, og hvor man har løst dem, end i lille Sæby. Jeg har derfor researchet på, hvordan dette foregår i andre lande og på flere kontinenter – og min konklusion er klokkeklar. Der er en anden virkelighed end den biologerne fortæller os om. Min research har resulteret i fem  forslag, der på forskellig vis giver vandrende fisk fri passage op i å systemet. Et succeskriterium for dem alle er, at det lykkes at lede fisk, der søger op i å systemet hen i et specifikt område foran stemmeværket. Ingen af forslagene er detailprojekteret. Det er forslag, der skal arbejdes på, tegnes og beregnes.

Det er derfor på tide, vi giver lystfiskere/biologer/akademikere en pause og sender ingenørere/teknikere/entreprenørere på banen. Senere skal alle sammen  bidrage til at finde den bedste løsning i fællesskab.

Det første forslag kommer i morgen, hvor vi skal en lille tur nordpå, hvor vi kan finde noget vi kan lære af. Og derefter følger et forslag hver dag, hvor den sidste på fredag er min  egen favorit.

For der findes en anden virkelighed end den vi har hørt på rigtig, rigtig længe.

Med venlig hilsen
Flemming Cedergren
Strandvænget 8
9300 Sæby

En kommentar til: “Sæby Vandmølle – der er en anden virkelighed”

 1. Karsten Munk den: 27 maj - 2019 12:08

  Tak til hr. Cedergren for et sagligt indlæg.
  Sagen har tidligere vist sig at kunne starte en mindre krig, men jeg glæder mig også over, at Slots og Kulturstyrelsen utvetydig maner til forsigtighed.
  Jan Nielsen fra Danmarks Tekniske Universitet Aqua´s forslag bliver en katastrofe for møllen og åen som helhed.
  Man vil oven i købet indrettet et pumpesystem til at regulere vandstand og flow i åen. Det er heller ikke smart, når vi hele tiden bliver bedt om at spare energi og udledning af co2.
  Det skal kunne lade sig gøre at skabe forbindelse uden om stemmeværket, så man tilgodeser både Sæby´s historie, natur og lystfiskerforeningen.

Skriv en kommentar......