d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Frederikshavn Affald A/S kræver kontrakt overholdt

15. maj 2019 - kl.15:03 - af:

forsyningen (1)

”Frederikshavn Affald A/S har en kontrakt med REMONDIS om affaldstømning, der løber frem til den 1. oktober 2020, og den forlanger vi selvfølgelig overholdt.”

Så klart lyder det, da redaktionen henvender sig til formanden for Forsyningen, Jens Erik Hedegaard Kristensen, efter at renovationen nu har været ramt af arbejdsnedlæggelse i en uges tid.

Han påpeger videre, at såfremt REMONDIS, der står for tømningen, ikke kan komme overens med sine ansatte og overholde kontrakten med Frederikshavn Affald A/S, ”så har vi en ny situation!”

”Den situation har Frederikshavn Affald A/S taget bestik af og har sammen med en række andre store affaldsselskaber, der også har REMONDIS som underleverandør, vurderet løsningsmuligheder. De forhandlinger kører vi ikke i pressen, men vi optræder professionelt sammen med vore advokater på området,” udtaler Hedegaard Kristensen.

Så vidt redaktionen er orienteret er der berammet møde om konflikten i Arbejdsretten torsdag eftermiddag.

Frederikshavn Affald A/S håber selvfølgelig på en snarlig løsning af problemet. Indtil da, er der åbnet op for, at der kan afleveres husholdningsaffald på genbrugspladserne, hvor der også kan udleveres affaldssække. Man har i den forbindelse sikret en miljøgodkendelse til opbevaring af husholdningsaffald.

”Når arbejdsnedlæggelserne forhåbentlig snart er overstået, er Frederikshavn Affald A/S klar med en plan, hvor der hurtigst muligt og systematisk vil blive ryddet op ved den enkelte husstand,” siger Jens Hedegaard.

På et spørgsmål om, hvorvidt der kan blive tale om kompensation til forbrugerne, forklarer han, at Frederikshavn Affald A/S er et forbrugerejet selskab, der kører efter ”at hvile i sig selv”-princippet, så alt – såvel indtægter som udgifter – er et fælles forbrugeranliggende.

Altså, hvis forbrugerne skal have en kompensation, bliver denne opkrævet igen hos de selvsamme borgere/brugere. I den forbindelse kan det nævnes, at udgiften til at drive Frederikshavn Affald A/S ligger lidt under landsgennemsnittet

Forsyningens formand tilføjer, at kommunen, der ejer aktieselskaberne Havnene og Forsyningen, er forpligtiget til at følge de arbejdsmarkedsmæssige spilleregler i alle forhold. Ingen underleverandører kan lave løndumpning, og sikkerhedsforhold, fagretlige regler, arbejdsmiljøregler m.m. skal overholdes.

Tekst: Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......